През юни 2017 г. в страната са функционирали 2 771 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, сочат данни на Националния статистически институт.

Броят на стаите във всички места е 129.1 хил., а на леглата - 294.9 хиляди. В сравнение с юни 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 0.5%, а на леглата в тях - с 5.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни тази година е 3 889.5 хил. и бележи ръст от 8.5% сравнено с юни предходната година. Най-голямо увеличение на нощувките - 10.5% се наблюдава в местата с 1 и 2 звезди.

През юни 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 67.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 28.1% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 23.6% от нощувките на чужди граждани и 29.6% - на българи, докато в останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди са съответно 9.4 и 42.3%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2017 г. се увеличава с 9.8% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достига 926.9 хил.- увеличение с 14.3% при чужденците и с 3.4% при българите. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юни 2017 г., са 363.9 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Чуждите граждани са 563.0 хил., и са прекарали средно 5.3 нощувки.