При започване на ефективни стачни действия на работещите в ЧЕЗ Разпределение България основната дейност няма да бъде засегната и няма да има прекъсване на електроснабдяването. Това уверяват от дружеството в писмо, разпратено до медиите.

Вече трети месец продължават да се водят преговори между ръководството на електроразпределителното дружество и синдикалните организации. Още в края на декември месец бе обявена и стачна готовност.

Припомняме, напрежение има и в електроразпределителното дружество, което отговаря за източната част на страната - Е.ON, където вече много от работниците обявиха, че са подали молбите са за напускане.

„Осъществяването на стачката трябва да е съобразено с изискванията за провеждане на стачни действия в енергетиката, определени от Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС). Съгласно изискванията на закона стачкуващите работници не могат да предприемат действия, с които пречат или създават допълнителни затруднения на нормалното протичане на дейността и да застрашават живота и здравето на хората", посочват от ЧЕЗ.

От дружеството уверяват в желанието си за конструктивен диалог и нагласа за компромиси в разумни граници.
В съобщението се посочват и спорните моменти между ръководството и синдикалните искания. Това се подписването на нов колективен трудов договор, процента на увеличение на заплатите, както и тяхното изравняване според длъжностна характеристика, изплащане на допълнителните възнаграждения, спиране на съкращенията.

От ЧЕЗ посочват, че действието на стария Колективен трудов договор съгласно законодателството не може да бъде продължено и в момента в сила са договореностите от Браншовия колективен трудов договор (БКТД).

Преговорите по новите условия продължават и от ръководството се надяват до края на месеца нов Колективен трудов договор да бъде подписан. Той би влязъл в сила със задна дата от началото на февруари месец тази година.

По отношение на възнагражденията и тяхното изравняване се посочва, че политиката на ЧЕЗ отговаря на пазарните условия и е съобразена с икономически предвиждания за годината. Работниците ще получат около 17% увеличение, при искано 25% от страната на синдикатите, се посочва в съобщението.

„Конкретно за 2008 г., във връзка с въвеждането на тримесечното отчитане на електромерите, ЧЕЗ Разпределение България предвижда съкращаване на 400 работни места, 41 от които са незаети.

Предвидените за съкращаване служители могат да кандидатстват за съществуващи незаети длъжности в дружеството", се казва в писмото от ЧЕЗ. От там уверяват, че на останалите служители ще бъде предложено освобождаване срещу обезщетение в размери, по-високи от регламентираните в Кодекса на труда. На тези служители дружеството ще окаже съдействие за намиране на друга работа.

В писмото още се подчертава, че всички възнаграждения в дружеството, както основните, така и допълнителните се изплащат в срок.