Големи заводи и електроразпределителни предприятия, повечето от които са членове на БСК, оспориха във Върховния административен съд (ВАС) новите цени на електроенергията, които влязоха в сила от 1 юли т.г, пише Money.bg.

Индустриалните потребители поискаха съдът да отмени новите тарифи като незаконосъобразни. Според тях решението на регулаторната комисия (ДКЕВР) противоречи на енергийния закон и наредбата за цените. Според тях новите цени ограничават свободния пазар и нарушават конкурентоспособността.

От началото на юли цените, определени за индустриални потребители, бяха увеличени от 31% до 51%. Същевременно ДКЕВР не са посочили какъв метод е използван при определянето на цената.
Големите потребители на електроенергия смятат, че, повишената от месец юли цена, е немотивирана. В момента цената е 8.20 лв. без ДДС за мегават.

Между предприятията, обърнали се към ВАС са Кремиковци, Е.ON България, ТЕЦ-овете Бобов Дол и Варна, Стилмет, EVN България и други.

Жалба е заведена и срещу НЕК в Комисията за защита на конкуренцията. Инициатор е Българската асоциация на металургичната индустрия.