Незаконни площадки за изкупуване на черни и цветни метали, увеличаване на кражбите на метали и административен произвол спрямо легалната част от рециклиращата индустрия очакват представителите на бранша след влизането в сила от 14 януари на новите разпоредби на Закона за управление на отпадъците.

На пресконференция в БТА председателят на Българска асоциация по рециклиране Борислав Малинов и шефът на Асоциацията на рециклиращата индустрия Иво Георгиев изтъкнаха, че новите законови норми притискат коректните фирми и стимулират сенчестия сектор.

Според Малинов поне 700 - 800 фирми ще работят без разрешение за цветни и черни метали, но ще изкупуват такива отпадъци и това ще доведе до увеличение на кражбите.
"Незаконно действащите фирми ще изкупуват краденото и ще го пласират", алармира той. Като аргумент Малинов посочи, че спрямо легалните фирми има сериозни рестрикции и контрол от страна на МВР, кметовете и Районните инспекции по околна среда и води, а спрямо нелегалните търговци рестрикциите и глобите са ниски.

"Нашият бизнес е най-рестриктивно регулираният в България и няма такъв случай в Европа", подчерта той и посочи, че до 14 януари всяка фирма от сектора трябва да внесе банкова гаранция от 25 000 лв в МОСВ, за да има право да изкупува черни и цветни метали. Освен това за най-малък проблем може да се налага санкция от 30 хил. до 100 хил. лв. и отнемане на разрешителното. "Стресирани сме. Чувстваме се несигурни и сме притеснени, че могат за най-малкото нещо да ни спрат дейността, а сме инвестирали", добави Малинов.

Иво Георгиев изрази опасения, че законът ще даде възможност за административен произвол и корупционни практики. Според представителите на рециклиращия сектор разрешителните и контролът би трябвало да минат към бизнеса. "Има 4 браншови организации, които могат да го правят", заяви още Георгиев.

Браншовиците настояват за облекчения и съобщиха, че ще предложат намаляване или отпадане на изискването за банкова гаранция, както и за данъчни облекчения по отношение на данък печалба за следващата година и за корпоративния данък при извършени инвестиции.

"Ние сме единственият бранш, изолиран от програма "Конкурентоспособност" и настояваме да бъдем включени", добави още Иво Георгиев.

От сектора настояват и за промени в Наказателния кодекс за ограничаване на кражбите на метали и прекъсване на веригата незаконни търговци. Според Асоциацията на рециклиращата индустрия нелегалният бизнес в бранша е над 30%.