България и Азербайджан ще създадат съвместна компания, която да направи предпроектното проучване за възможностите за доставка на природен газ от Азербайджан за България.

Това съобщи Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков по време на пресконференция в МС.

Правителството е упълномощило министъра да подпише меморандум за сътрудничество с Министерството на енергетиката на Азербайджан.

Министърът на енергетиката на Азербайджан ще бъде в състава на делегацията, придружаваща президента на страната, който ще посети България през тази седмица.

Споразумението дава рамка и възможности за дискусии между двете страни за покупка и транспорт на природен газ както като част от квотата в "Набуко", така и чрез алтернативни методи на транспорт под формата на компресиран природен газ през Черно море, каза министърът.

Той информира, че в тази връзка ще бъде създадена проектна компания, която да направи предпроектното проучване по този проект.
Министърът припомни, че има предварителен договор между двете страни за доставка на 1 млрд. кубически метра природен газ годишно от Азербайджан.

Според българската страна по това трасе биха могли да се превозват и по-големи количества, от порядъка на 7-8 млрд. кубически метра не само за България, а и за да се транзитират през България.

Във връзка с приватизацията на "Булгартабак" министър Трайков каза, че ще бъде сменен методът на продажба - от търг с явно наддаване на конкурс чрез подаване на тайни оферти. Това е причина за необходимостта от консултант по продажбата, който да работи само с "такса на успех", без друго заплащане на услугите му.

По казуса с "Кремиковци" министърът припомни, че 80 на сто от евентуалните собственици на комбината не приемат оздравителния план. Министърът съобщи, че е сформиран междуведомствен екип, който вчера е подготвил план за действие за мерките в случай на ликвидация на дружеството с идеята тя да се случи по нормален начин, а не да избухне хаос.

Министърът на околната среда Нона Караджова каза, че в оздравителния план на дружеството не са предвидени мерки за привеждане в съответствие с екоизискванията, в случай че комбинатът продължи да работи.

Няма мерки и предвидени средства за привеждане в съответствие с еконормите и за сегашните производства, за които няма издадени комплексни разрешителни, и от тази гледна точка това прави плана незаконосъобразен, каза министърът.

В отговор на въпрос министърът на финансите Симеон Дянков посочи, че анализ на натрупаните отпуски в министерствата показва, че те са на обща стойност между 300 и 400 млн. лева.
Предстои анализ и на натрупаните отпуски в агенциите. Голяма част от тези отпуски са натрупани неправомерно.

Държавата няма да плаща от 300 до 400 млн. лева за натрупани дни за отпуски, понеже това се оказва, че е неправомерно, каза министърът.