През месец май 2018 година индексът на промишленото производство нараства с 1.8% в сравнение с месец април 2018 година. Това сочат данни на Национални статистически институт (НСИ) относно индексите на промишленото производство, на оборота при търговията на дребно и на строителната продукция през месец май 2018 година спрямо предходния месец април. 

Снимка 367350

Източник: НСИ

Спрямо месец април през май 2018 година увеличение на индекса на промишленото производство се регистрира в преработващата промишленост (2.6%) и в добивната промишленост (0.8%). Намаление се отчита в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.4%.

По значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при:

  • ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 11.5%;
  • производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 9.4%;
  • производството на напитки - със 7.4%;
  • производството на мебели - със 7.3%.
НСИ: Безработицата намалява с 1,2% в сравнение с 2017 година

НСИ: Безработицата намалява с 1,2% в сравнение с 2017 година

Това показват данните за първото тримесечие

Индексът на оборота в търговията на дребно през май нараства с 0.6% спрямо предходния месец. Наблюдава се увеличение на оборота спрямо предходния месец при:

  • търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 1.8%;
  • търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 1.4%;
  • търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 1.3%.
Снимка 367349

Източник: НСИ

Индексът на строителната продукция през май 2018 г. нараства с 0.7% над равнището от предходния месец.

Отчетените от НСИ месечни изменения през месец май спрямо месец април сочат, че индексът на произведената строителна продукция е над равнището от предходния месец. Нарастването на продукцията от гражданското/инженерното строителство е с 1%, а от сградното строителство - с 0.5%.

С 2% намалява индексът на промишленото производство

С 2% намалява индексът на промишленото производство

Спад се наблюдава в производството на метални изделия, тютюневи изделия, химични продукти и производството на облекло