Държавните ВиК дружества в страната са заплашени от фалит заради високата цена на електроенергията и липсата на разбиране от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране, която отказва да предприеме действия, с които да защити операторите въпреки наличните законови разпоредби. Това стана ясно на трета подред работна среща между регионалното министерство и КЕВР.

Зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството Валентин Граматиков припомни, че проблемите в сектор ВиК са сериозни и скоро ще се стигне до ситуация, в която дружествата няма да могат да изпълняват функциите си. По негови думи индикации за предстоящи проблеми с цената тока имала още от лятото, но не се предприели никакви мерки от страна на регулатора.

Той бе категоричен, че възможността от 1 януари 2022 г. да влязат в сила новите бизнес планове е нулева. По тази причина била необходима незабавно нова цена.

От своя страна директорът на ВиК холдинга Кънчо Кънчев също алармира за драматичната ситуация в сектора и подчерта, че цените на тока не отговарят на разчетите, заложени в действащите бизнес планове на дружествата. В момента дружествата под шапката на ВиК холдинга плащат средно с над 303 лв. повече за ток спрямо утвърдената в бизнесплановете цена от 82 лв. Заради огромната разлика те са задлъжнели с над 18 млн. лв. към доставчици на електроенергия.

Токов удар във ВиК сектора

Токов удар във ВиК сектора

От ВиК сектора искат адекватни мерки от страна на държавата

Почти всички електроразпределните дружества са пуснали писма, с които заплашват да започнат да спират тока, ако ВиК операторите не платят, предупреди Кънчев. Според него, ако не се вземат мерки, има риск дълговете за ток да скочат до 140 млн. лв.

По думи на управителя на ВиК -Враца Ангел Престойски около 20 дружества са заплашени да изпаднат в неплатежоспособност, а това значи фалит. В тази ситуация те няма да могат да обслужват населението в редица населени места. Той посочи, че още преди шест месеца са алармирали КЕВР за проблемите, които ще излязат на дневен ред веднага след увеличението на тока. Докато се вземат мерки, няма да има дружества, всички ще си хвърлим оставките, призна той.

Управителят на ВиК - Видин Георги Владов алармира за още един проблем - увеличението на минималната работна заплата от 1 януари догодина. По този начин освен непосилни сметки за ток дружествата ще трябва да намерят средства и за по-високи заплати.

"Трябва ни нова цена от 1 януари. Стигнали сме дъното. Хората ще започнат да напускат работа и накрая ще останем само шефовете на ВиК дружествата, които ще заключат вратата, когато фалират", предупреди той.

Според него изпадането на ВиК операторите в несъстоятелност крие риск от провал на проектите по Оперативна програма "Околна среда" за ремонт и модернизиране на ВиК мрежите. Държавата ще загуби милиарди и шанса за нови мрежи. Имало забавяне по приемането на бизнес плановете. Освен това не се спазвали и разпоредбите на нормативната уредба, в която има ясни срокове за тази дейност.

Само две ВиК дружества не са застрашени от фалит заради скъпия ток

Само две ВиК дружества не са застрашени от фалит заради скъпия ток

С рекордните цени могат да се справят само предприятията в София и Бургас

По думи на съветника на министър Комитова - Атанас Паскалев, има три варианта за изход от кризата. Първият е да се стартира чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, който регламентира процедура за преразглеждане на цените да се открива от комисията служебно или по искане на ВиК оператори, когато възникне непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което съществено променя приходите и икономически обоснованите разходи на ВиК операторите. Второто е ускоряване на процедурите по приемане на бизнес плановете на операторите, а третото - намаляване от 6 на 3 месеца сроковете, които се вземат предвид разходите при формиране на цените на услугите.

Председателят на КЕВР Иван Иванов пък е на мнение, че единственият шанс за справяне със ситуацията е въвеждането на компенсаторен механизъм от страна на държавата. Според него и експертите на регулатори прилагането на чл.19 от Закона е невъзможно, тъй като в момента има стартирана процедура по одобрение на новите бизнес планове на дружествата, в които са заложени различни от сегашните цени. А те предвиждат увеличение на заплатите в отрасъла, както и отразяват новите цени на тока. Не може обаче да се каже в какъв срок тези планове ще бъдат приети.

Четири министерства мислят върху ВиК сектора

Четири министерства мислят върху ВиК сектора

Обърна се внимание на проблемите с водопреносната мрежа

"Срещата беше напълно безпредметна. Ние сме се консултирали с юристи във връзка с прилагането на чл. 19, като при желание регулатора може да приложи това действие от 1 януари до влизането в сила на новите бизнес планове", обобщи зам.-министър Граматиков.

Той напомни, че енергийният регулатор все още не е одобрил нито един бизнес план на ВиК дружество, въпреки, че са внесени от края на юни Шансът това да се случи до Нова година бил нулев.

Граматиков бе категоричен, че активирането на чл. 19 и нова цена от 1 януари е единствената възможност да се избегнат проблемите. Ще се търси и компесаторен механизъм.