Малките и средни предприятия в България имат нужда от силна политическа и обществена подкрепа. Това заяви държавният глава Румен Радев, който присъства на срещата на Административния съвет и Общото събрание на Европейската асоциация на занаятите, малките и средните предприятия (UEAPME). Срещата се проведе в София.

Според президента малкият и среден бизнес е гръбнакът на икономиката ни и има основна роля за възпитаването на ценностите на предприемачеството.

"Малкият и среден бизнес и занаятите понасят най-тежко последствията от глобализацията. В същото време те са носители на мисията да не губим своята идентичност", заяви президентът.
По думите му ефективното развитие на малките предприятия изисква ясни и справедливи решения, опростени процедури, предсказуемост и прозрачност.

С участниците на събранието Радев обсъди ролята на кохезионната политика за бизнес средата в България, информираха от пресслужбата на "Дондуков" 2.

Президентът подчерта и насърчаването на младите предприемачи и необходимостта институциите на държавите в ЕС да елиминират административните пречки и да адресират директно проблемите на предприемачите.