Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през първото тримесечие на 2022 г. нарастват с 12.7% спрямо същия период на миналата година по предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). В индустрията увеличението е с 16.0%, в услугите - с 14.7%, и в строителството - с 10.7%.

Снимка 578471

Източник: НСИ

По икономически дейности през първото тримесечие на 2022 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори "Административни и спомагателни дейности" - с 19.6%, "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 19.5%, и "Финансови и застрахователни дейности" - с 18.7%.

Снимка 578470

Източник: НСИ

През първото тримесечие на 2022 г. спрямо първото тримесечие на 2021 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 12.7%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 12.3%.

Снимка 578469

Източник: НСИ

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 20.1% за "Административни и спомагателни дейности" и "Хотелиерство и ресторантьорство" до 1.8% за "Държавно управление".

Законодателни промени в помощ на икономиката искат работодателите

Законодателни промени в помощ на икономиката искат работодателите

Настояват за спешна среща с парламентарните групи в НС