Министерството на транспорта одобри за финансиране първите 208 заявления на автобусни превозвачи. Те са от първата оценителна сесия.

Заявленията, одобрени до момента, са за близо 14 млн. лева.

Средствата се отпускат по процедура "Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".

Предстои министерството да пристъпи към сключване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с кандидатите с одобрени заявления.

Росен Желязков: 30 млн. лв. помощ за автобусните превозвачи

Росен Желязков: 30 млн. лв. помощ за автобусните превозвачи

С 10 млн. се увеличават субсидиите за превозвачи

От МТИТС посочват, че заявленията от първата сесия, които не са включени в публикуваните списъци, все още не са обработени и оценката не е приключила. Резултатите за тези заявления ще бъдат публикувани допълнително.

Продължава работата и по втората оценителна сесия. Предстои списъците с одобрените участници да бъдат публикувани.

Двете сесии включват всички 639 проектни предложения, подадени в определените срокове.