Агенцията по заетостта набира кандидати за обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания. Кандидатстването на хора до и над 29-годишна възраст започва от 15 август 2018 г., съобщиха от Агенцията по заетостта.

8 854 936 млн. лева е безвъзмездната финансова помощ по новия компонент II на проект "Обучения и заетост за младите хора".

За другия проект - "Обучения и заетост" са предвидени 10 000 000 млн. лева. Заявките за свободни работни места ще се разглеждат по реда на тяхното подаване до изчерпване на финансовия ресурс.

Майки на деца с увреждания поискаха оставката на Минчо Коралски

Майки на деца с увреждания поискаха оставката на Минчо Коралски

Шефът на агенцията за хора с увреждания пита кои разпоредби не работят

Очакванията са с тези пари да започнат работа 200 младежи до 29 години и 800 души над 29 години с трайни увреждания.

Според Закона за насърчаване на заетостта, "лице с трайно увреждане" е човек, който в резултат на анатомично, физиологично или психологично увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек. Той трябва да има ТЕЛК, с който да удостоверява намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50%.

Близо 5000 души с увреждания са започнали работа през първата половина на 2018 г., информират от Агенцията по заетостта. Повече от 1500 от тях са включени в субсидирана заетост.

Към момента по проектите "Обучения и заетост за младите хора" и "Обучения и заетост" устроените на работа хора с увреждания са 884. Целта на двата проекта е да има устойчива заетост на една от най-уязвимите групи на пазара на труда.

Работодателите ще бъдат стимулирани максимално дълго да задържат хората с трайни увреждания на работното място, уверяват от Агенцията по заетостта.

Борисов иска инспекция на дневните центрове за хора с увреждания

Борисов иска инспекция на дневните центрове за хора с увреждания

Като свърши МС, министрите да седнат, да направят с Дончев бърз план и да действат

За 24 месеца зплатите на заетите ще идват по програма "Развитие на човешките ресурси". От Агенцията уточняват, че поемат възнагражденията съгласно минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и осигурителните вноски на наетите. Ако работодателите задържат служителя/служителите 6 месеца след този срок, ще им бъде даден еднократно допълнителен бонус от 6 минимални работни заплати, установени за страната.

Хора с увреждания протестират пред НС за качествени закони

Хора с увреждания протестират пред НС за качествени закони

Мястото на личната помощ е в цялостен закон за социалните услуги

Всеки работодател, който желае да наеме безработни лица с трайни увреждания по компонент II на проектите, може да подаде заявка за разкриване на свободни работни места според своите потребности във всички бюра по труда в страната, информират от Агенцията.

Безработните с трайни увреждания, одобрени от работодателите, ще могат да преминат обучение с ваучери (съгласно ПМС № 280/ 2015 г.). Заявки от работодателите ще се приемат на хартиен носител лично или чрез пълномощник в бюрата по труда в страната, в работни дни, информират от Агенцията.

Работа на 18 хиляди души дава Националният план по заетостта

Работа на 18 хиляди души дава Националният план по заетостта

Повишени са и възнагражденията на наетите по този план