200 000 лева ще бъдат отделени за обезщетяване на стопаните, чийто животни бяха умъртвени заради болестта заразен нодуларен дерматит.

Решението за отпускане на средствата е одобрено днес от министъра на земеделието и храните Десислава Танева.

Шест ферми в областите Хасково (село Воден, Черногорово, Радиево и квартал Марийно, град Димитровград) и Стара Загора (село Воденичарово и село Бяло поле) ще получат средства.

Те ще бъдат изплатени от съответната Областна дирекция по безопасност на храните.

Животните бяха умъртвени като мярка за овладяване на разпространението на болестта Заразен нодуларен дерматит и свеждане до минимум риска от разпространение на заразата.

Извънредни мерки срещу заболяването заразен нодуларен дерматит бяха взети както в Южна България, така и в Северна България миналата седмица.

Забранено е придвижването на едри преживни животни, с изключение на животните, които се придвижват до кланици за незабавно клане.
Всяка седмица се извършват клинични прегледи на едрите преживни животни в цялата страна

Според специалисти единственият начин да се спре разпространението на заболяването е евтаназиране и загробване на стадата с болни животни. Така се свежда до минимум вероятността да се заразяват насекоми от болни животни, които да предават нататък болестта.