През ноември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната пътуванията на българите в чужбина са 328.2 хил., или с 25.1% под регистрираните през ноември 2019 година.

Това показват данните от последното проучван на НСИ.

През ноември 2020 г. посещенията на чужденци в България са 283.3 хил. или с 53.5% по-малко в сравнение с ноември 2019 година.

Срив е регистриран при пътуванията по всички наблюдавани цели: "почивка и екскурзия" - със 78.8%, "служебна" - с 57.3%, и "други" (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 34.4%. Транзитните преминавания през страната са 56.2% (159.1 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през ноември 2020 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 37.9%, или с 65.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Регистриран е спад в посещенията на граждани от всички наблюдавани страни.

Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" намаляват с 36.9%.

През ноември 2020 г. относителният дял на посещенията по цели е, както следва: с други цели - 66.8%, със служебна цел - 18.2%, и с цел почивка и екскурзия - 15.0%