Цената на природния газ за юни 2020 година е с 9 % по-ниска от цената на природния газ за месец май - цената на природния газ е 20 лева и 33 стотинки за мегават част, което е намаление с 2 лева и 2 стотинки.

Това обяви на брифинг председателят на Комисията по енергийно и водно регулиране Иван Иванов.

КЕВР определи също и цената за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени към газоразпределителните мрежи, като за всички 28 крайни снабдители са определени цени за битови и промишлени, небитови потребители в зависимост от вида на тяхното потребление, каза той.

КЕВР е взела решение и да не променя цената на топлинната енергия, произвеждана от енергийните дружества от Сектор "Топлоенергетика".

От "Булгаргаз" предложили газа за юни да е 20.33 лв/MWh - с 9.04% по-евтина от май

От "Булгаргаз" предложили газа за юни да е 20.33 лв/MWh - с 9.04% по-евтина от май

Преди дни КЕВР обсъди 21,97 лв - с 1,70% по-евтино от месец май

Причините за това са, че не се изпълняват условията в чл. 22, ал. 3 на новоприетата наредба за регулиране на цената на топлинната енергия - наредба, която влезе в сила само преди 10 дни.

Самите причини за неизпълнение са основно три. На първо място през месец юни тези енергийни дружества не произвеждат топлинна енергия за отопление на битови потребители. На второ място - цената на природния газ бележи исторически и невиждан досега минимум, което ги прави без съществено влияние. На трето място - ако би трябвало да се започне такава процедура, ще се окаже, че евентуално нови изчислени цени биха действали не повече от 10 дни, защото процедурата, разписана в Наредба 5 изисква да се измине целият път през доклад, който да се разгледа от КЕВР, след това да се проведе открито заседание с топлофикационните дружества.