Малко по-ниска цена на газа от 1 юни са предложили от "Булгаргаз", съобщиха от дружеството. Според тяхната информация предложената за утвърждаване със заявлението от 01 юни 2020 г. цена на газа е 20,33 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с утвърдената за месец май на 2020 г. цена, е по-ниска с 9,04% или с 2,02 лв./MWh, пишат от дружеството.

Припомняме, на 27 май от КЕВР обсъди цената на газа от 1 юни да е 21,97 лв - с 1,70% по-евтино от сега (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Цената за месец май 2020 г. бе 22.35 лв./MWh.

Заявлението а утвърждаване цена на природния газ за юни 2020 г., в размер 21,97 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители е депозирано в КЕВР на 11 май 2020 г. със заявление за утвърждаване цена на природния газ за м. юни 2020 г.

Предложената 11 май 2020 г. цена е образувана на база прогнозни стойности на ценообразуващи компоненти, заради липсата на отчетна информация към момента на внасяне на заявлението.

В доклада на работната група на КЕВР, публикуван на интернет страницата на Регулатора, относно заявлението на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за юни 2020 г., има предложение при утвърждаването на цената за юни 2020 г., тя да бъде съобразена със стойността на спотовия компонент към 31 май 2020 г.

КЕВР са поискали на 27 май 2020 г. от "Булгаргаз" ЕАД да предоставят отчетни ценообразуващи елементи, които към момента на внасяне на заявлението на "Булгаргаз" ЕАД - 11 май 2020 г. не са били известни.

Това е причината днес, на 01 юни 2020 г., "Булгаргаз" ЕАД да внесе актуализирано заявление за утвърждаване цена на природния газ за юни на 2020 г., с включени исканите от КЕВР отчетни стойности на ценообразуващи компоненти към 31 май 2020 г.

Считано от 05 август 2019 г., цената на природния газ вече се изчислява всеки месец и се формира по нова ценообразуваща формула.