В момента банките в България имат най-високите такси в целия ЕС за получен превод в евро от друга държава в ЕС - между 30 и 58 лева за превод от 10 евро.

Скоро това ще се промени, защото започваме работа по регламент за значителното намаляване на тези такси, за да достигнат нивата на таксите за преводи в евро между държавите от еврозоната, които са пренебрежимо ниски, коментира  българският евродепутат Ева Майдел.

Това е закондателство, което ще даде реален резултат за всеки европеец от държавите извън еврозоната - България, Румъния, Полша, Чехия, Унгария, Хърватия и Швеция.

Радващо е, че Българското председателство на Съвета на ЕС успява за няколко седмици да постигне съгласие между всички държави за общ подход, обяснява Майдел.

Онлайн плащанията стават по-евтини

Онлайн плащанията стават по-евтини

Нова директива дава повече сигурност и ползи на онлайн плащанията

На 28 март 2018 г. Европейската комисия внася предложение за намаляване на таксите за презгранични плащания в евро за целия ЕС. Според действащите в момента правила за предприятията и лицата, живеещи в държави от еврозоната, няма разлика дали ще извършват преводи в собствената си държава или в друга от еврозоната.

Това, обаче, не е така за гражданите извън Еврозоната, които са обект на такси от банките. Целта на предложението е да могат и гражданите от страните, които не са в евро клуба, да се възползват от тези предимства и да извличат пълна полза от единния европейски пазар.

БНБ промени условията и реда за откриване и разпореждане с платежни сметки

БНБ промени условията и реда за откриване и разпореждане с платежни сметки

Наредбата въвежда изисквания за управлението на операционни рискове

Припомняме, ИПИ съветва България да не се бавим за еврозоната. В края на април 2018 Институтът за пазарна икономика - ИПИ финализира доклад за ефектите за българската икономика от присъединяване къв ERM II и еврозоната.

Един от доводите е, че влизането в еврозоната намалява и транзакционните разходи по обмен на валута и таксите по банкови преводи.

По изчисления на ИПИ, само спестените разходи по обмяна на валута за целите на външната търговия надхвърля 450 млн. евро на година. Това е близо 1% от БВП и е равносилно на намаление на данъка върху печалбата на фирмите наполовина. Спестените по този начин близо 1 млрд. лева ще останат в българските фирми.

ИПИ съветва да не се бавим за еврозоната

ИПИ съветва да не се бавим за еврозоната

Страната ще пропусне много, ако отложи кандидатстването или се забави