Само около 4% от персонала в проверените предприятия не е запознат с мерките за ограничаване на коронавируса. Това показва проверка на Главна инспекция по труда.

При единични случаи работодателят не е актуализирал оценката на риска, по-често има непълнота на оценката.

Над 5000 проверки е извършила Инспекцията по труда за организацията за намаляване на риска от разпространение на COVID-19.

От въвеждането на извънредното положение от 13 март са направени над 10 500 от трудовите инспектори.

Над 5000 или около 50% от всички проверки са конкретно насочени за това как се изпълняват мерките за ограничение на разпространението на коронавируса.

За по-ефективен контрол през периода се акцентира и върху извършването на съвместни проверки с други компетентни органи. Броят на съвместните проверки е 760, като 36% или всяка трета от тях, е била с Регионалните здравни инспекции (РЗИ) - 200 бр., или с Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) - 70 бр.

За сравнение за същия период през 2019 г. Инспекцията по труда е извършила 530 бр. проверки с други контролни органи, като нито една от тях не е била с РЗИ или БАБХ.

Инспекцията по труда напомня на работодателите, че за изготвянето на оценката на риска могат да използват разработения от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа интерактивен инструмент за онлайн оценка на риска.

От Инспекцията по труда предупреждават работодателите, че те имат ангажимент не само да актуализират оценката на риска и да предприемат мерки за минимизирането му, но и да осъществят ефективен контрол по спазването им.