Правителството създаде междуведомствен механизъм за присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Решението беше прието днес на Министерски съвет.

Ще бъде създаден постоянно действащ междуведомствен координационен механизъм, който да работи в посока присъединяването на България към ОИСР.

У нас има политически консенсус за присъединяването на страната към организацията, а бизнесът подкрепя членството, като осъзнава ползите от участието си в комитетите на ОИСР.

Румен Радев настоява да бъдем приети в  ОИСР

Румен Радев настоява да бъдем приети в ОИСР

Кандидатурата на България за членство се подкрепя и от всички 22 държави-членки на ЕС

Планувания механизъм ще бъде двустепенен. Той ще включва консултации на политическо и експертно ниво. Ръководни функции в него ще има заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи.

Целеви бюджет от над 5,5 млн. лв. до 2020 г. се предвижда за прърви път откакто страната ни декларира желание за членство.

Бизнесът иска приемането на страната ни в ОИСР

Бизнесът иска приемането на страната ни в ОИСР

В писмо до президента Радев и лидерите на основните партии

Парите са предназначени за вноски за участие в комитетите и работните групи на ОИСР, изготвяне на обзори и партньорски проверки на организацията, както и допълнителни действия за ускоряване на присъединяването ни.