Близо 17 000 декара с пшеница в Добричко са пропаднали заради сушата, съобщава БНР.

През последните дни падналите валежи са били изключително неравномерни. Най-много те са в община Тервел - почти 30 литра на кв. метър, най-малко пък са в община Шабла, където влажността на почвата на 25 сантиметра дълбочина е 0%. Продължават обследванията на площите от Областната дирекция по земеделие.

След обследване на 10% от площите, засети с есенници в областта, е било установено, че състоянието им е добро, средно и незадоволително. Според експертите причината е в екстремната суша, големите температурни амплитуди и силните ветрове.

Реколтата от пшеница е спасена – в Добричко паднаха 35 литра на кв. метър

Реколтата от пшеница е спасена – в Добричко паднаха 35 литра на кв. метър

Няма да има криза...

Критична е ситуацията при гъстите и по-ранни посеви, а също и при тези от южната страна на горските пояси.

При липса на валежи през следващите дни състоянието на пшеницата ще се влоши значително.

Предстои от 18 до 22 май да се извърши пълно обследване на близо 1,3 млн. дка, засети с есенници.

Сушата в Добруджа влошава състоянието на пшеницата

Сушата в Добруджа влошава състоянието на пшеницата

Причините са комплексни, според проф. Иван Киряков