Oт Националния таксиметров синдикат настояват за коригиране и актулизиране на текстове в Наредба 34 за таксиметровата дейност.

На пресконференция в БТА заместник-председателят на Националния таксиметров синдикат Кирил Кирилов обясни, че в проекта на Наредба 34, която е качена на сайта на транспортното министерство и на платформата на Министерски съвет за обществени обсъждания, намират някои нещаза тревожни и притеснителни.

В доклада на вносителя на проекта се посочва, че с проекта за изменение на Наредба 34 същата се съобразява със Закона за автомобилните превози, където се въвеждат едни определено нови текстове за първоначална регистрация за лек таксиметров автомобил, обясни Кирилов.

По думите му тази промяна отчита едно действие в защита на интереса на малките търговци в сферата на таксиметрвоите превози и стъпка, която позволява да се обнови таксипарка с по-висок клас автомобили. Една такава стъпна ние намираме, че действително отчита все по-отежняващата се икономическа ситуация и едно действие в защита на реално работещите малки търговци в сферата на таксиметровите превози, изтъкна Кирилов.

300 лв. да е алтернативният данък на такситата за 2021 г. предлагат от БСП

300 лв. да е алтернативният данък на такситата за 2021 г. предлагат от БСП

Над 20% са шофьорите на таксита преустановили дейността си

Ние намираме, че с връщането на осемте години за първоначална регистрация на автомобила, наредбата влиза в пряка колизия с волята на законодателя, посочи Кирилов. От таксиметровия синдикат заявиха, че такава промяна противоречи на интереса на малките търговци и възпрепятства, а не облекчава таксиметровите шофьори.

Това, което тревожи синдиката, е, че виждат линия на защита на чисто лобистки интереси, на конкретни компании, които предлагат автомобили на лизинг с високо оскъпяване. Според тях е нарушена логиката и волята на законодателя с промените в наредбата.

Другото, което тревожи таксиметровия синдикат, е, че в проекта за изменение на Наредба 34 има текстове, свързани с това кой извършва таксиметровата дейност. Те анонсираха, че посочените текстове както в закона, така и в наредбата, не създават яснота по отношение кой какъв е между отношенията на администрацията, регистрираните търговци и реално изпълняващите дейността водачи, които извършват дейността за своя сметка.

Както законът, така и проектът за наредбата не отчитат, че водачът на таксиметровия автомобил, който осъществява пряко дейността и получава оборота, би следвало да е регистриран търговец, или да работи от името на превозвача. Със закона и наредба се въвежда хаос, който би трябвало да стъпи на логиката на Търговския закон, или на Кодекса на труда, но тук се случва нещо различно от двете неща, предупреди Кирил Кирилов.

Такситата искат по-високи тарифи и право да карат в бус лентите

Такситата искат по-високи тарифи и право да карат в бус лентите

От бранша предлагат да ни возят за 1 лев на километър

Според тях в наредбата не се казва кой е данъчното лице от дейността. Таксиметровият синдикат намира, че посочените текстове не представляват достатъчна защита на шофьорите, които самостоятелно откриват работните си места, самостоятелно правят инвестиции на автомобилите и разпоредбата не премахва установените от години условия за сив сектор. Промените в наредбата не подобряват работната среда и е в ущърб на работещите, на ползвателите на услугата и на цялото общество - води до определени ощетявания.

Кризата показа кой как е ощетен и кой как не може да ползва правата си. Третото, което притеснява таксиметровия бранш, е първоначалната такса на километър. В проекта за изменение на Наредба 34 вносителят предлага промяна в два текста, които се отнасят до първоначалната такса за таксиметров превоз и в цената за извънградски превоз. Нашето искане е размерът на първоначалната такса "пробе"г да бъде определен на троен - три пъти минималната цена за километър пробег по съответната тарифа на населеното място, категоричен бе Кирил Кирилов.

От таксиметровия синдикат искат всичко това, защото ще повиши качеството на таксиметровата услуга. Те са на мнение, че 77 стотинки не могат да направят разликата, която да направи рентабилен труда на шофьора по отношение на късия курс.

По отношение на цената на километър пробег извън населено място Кирилов отбеляза, че съществуващите електронни апарати не позволяват безпроблемното въвеждане на извънградска тарифа в момента. На техните апарати липсва техническа възможност за защита на потребителя на услугата от злонамерено прилагане на извънградска тарифа. От синдиката са на мнение, че за да се осъществи, е необходима пълна промяна на необходимите на съществуващите електронни апарати с фискална памет.

С предложения текст на наредбата вносителят влиза в пълно приворечие, че предложените изменения ще доведат до защита на потребителите на таксиметровите услуги и че за прилагането им не са необходимите други средства.

Сериозният проблем за таксиметровия синдикат е къде виждат притеснителните за тях сиви практики. Таксиметровият синдикат вижда сивите практики в новите разпоредби на наредбата относно издаването на разрешителните за такситата и в регистъра на таксиметровите водачи. Те са притеснени от прекалено увеличения брой на контролите органи, които да следят такситата, а достатъчно било да се увеличи обемът на екипите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".