Отмяна на Наредба Н-18 и въвеждане на т.нар. "отдалечена фискализация". Това предвижда проект за промени на Закона за ДДС, внесен от "Демократична България".

В проекта е заложена отмяна на текстовете, с които беше въведена Наредбата, която бе отлагана няколко пъти и до днес така и не е влязла в сила.

От партията припомнят, че Наредбата беше критикувана от бизнеса заради трудностите да бъдат приложени изискванията ѝ, високите разходи за въвеждането ѝ и заради това, че тя ще препятства конкуренцията, а данъчните ще имат достъп до чувствителна финансова информация.

В мотивите към законопроекта се посочва, че регулирането на използвания софтуер и на софтуерните компании е свръхрегулация.

БСК: Наредбата за касовите апарати е злонамерена и инквизира българския бизнес

БСК: Наредбата за касовите апарати е злонамерена и инквизира българския бизнес

Бизнесът настоява за отлагане на Наредбата за касови апарати

От ДБ са категорични, че неяснотите, произтичащи от подзаконовия акт и неговото тълкуване, струват милиони, без това да носи позитивен ефект за бюджета. Те считат, че контролът върху софтуера, използван за продажби, е нереалистичен и вреден в контекста на свободния европейски пазар.

Подчертава се, че измененията в Наредба Н-18 са внесени без адекватна оценка на въздействието и без обоснован модел на изчисление на приходите в бюджета.

Споправките в Закона за ДДС се въвежда и т.нар. "отдалечена фискализация" (софтуерна фискализация), която позволява регистриране на продажбата в реално време от софтуера за управление на продажбите и получаване на уникален номер, който може да бъде отпечатан от устройство, различно от фискално такова, или изпратен по електронен път. Отпечатаният фискален бон съдържа всички реквизити на стандартните "бележки", издавани от касов апарат, включително възможност за проверка в реално време дали продажбата действително е регистрирана в приходната администрация.

Вносителят на поправките Ивайло Мирчев обясни, че в момента всеки търговец у нас е длъжен да отчете всяка продадена стока чрез касовия си апарат. Фискалните апарати и поддръжката им обаче струват пари. Целта е хардуерната фискализация да стане софтуерна - тоест търговците да може да издадат касова бележка от всяко устройство с принтер, например компютър или таблет. По този начин спестяваме на бизнеса пари - по предварителни оценки над 100 млн. лева, отбеляза той и поясни, че законопроектът не отменя фискалните устройства и изискванията към тях, но добавя още една възможност за фискализация.

За бизнеса новата наредба за касовите апарати е пореден удар

За бизнеса новата наредба за касовите апарати е пореден удар

В законодателството няма детайлни изисквания как да се изпълни