През изминалата седмица ТЕЦ Варна получи нова доставка от 55 000 тона въглища от Виетнам.

С тази доставка и очакваните нови количества през следващите три месеца
на 2007 г. електроцентралата, която работи с вносни въглища от Украйна, Русия и Виетнам, гарантира натоварването на производствените си мощности за производство на електроенергия през зимния сезон на 2007/2008 г., а с това и изпълнението на договорните си задължения към "НЕК" ЕАД.

„Доставката на виетнамските въглища ни даде възможност да попълним запасите си и да се подготвим за зимата, когато потреблението на електроенергия обикновено е най-високо. Продължаваме да внасяме и от Украйна и Русия, но за по-голяма сигурност беше по-добре част от доставките за предстоящия зимен сезон да бъдат осигурени от алтернативен доставчик", заяви Ян Вавера, председател на Съвета на директорите на ТЕЦ Варна.

През октомври 2006 г., ТЕЦ Варна, както и другите български електроцентрали, които работят с вносни въглища, се сблъска с резултатите от ембаргото, наложено върху доставките на суровината от Украйна и Русия. Централата имаше временни затруднения с осигуряването на нови доставки, но благодарение на бързата реакция на ръководството на дружеството, през зимните месеци беше обезпечено достатъчно количество въглища.

Освен въглищата необходими за изпълнение на договорeните си задължения за производство на електроенергия, към 1 октомври 2007 г. ТЕЦ Варна е осигурила на склад и необходимото количество въглища за работа на блоковете определени за студен резерв на енергийната система на страната.