Представители на най-големите професионални организации от транспортния бранш на източноевропейските страни сезираха институциите в Брюксел за въздействието и ефекта на някои от нормите на предложения пакет "Мобилност" върху климата и отделянето на вредни емисии.

В писмо до лидерите на ЕП, ЕК, до комисаря по транспорт, президента на Европейския съвет и председателствата на съвета на Евросъюза се изразява обща позиция за подобряване на мобилния пакет. Позицията обединява становищата на премиерите на България, Румъния, Латвия, Полша, Унгария и Литва

Излизаме с нов аргумент срещу пакет "Мобилност" - замърсяването на въздуха

Излизаме с нов аргумент срещу пакет "Мобилност" - замърсяването на въздуха

В искането за преразглеждане са се включили още 5 страни

Инициативата на българския транспортен бранш е подкрепена от транспортните индустрии на Румъния, Унгария и Полша.

Сред мотивите за преразглеждане на така предложения проект "Мобилност" е, че някои от предложените мерки ще доведат до правна несигурност, няма да помогнат за намаляване на вредните емисии и това става по време, в което новата ЕК се бори за Зелена сделка, както и до увеличаване на цените за потребителите.

В предложените мерки по пакета "Мобилност" липсва оценка на въздействието, пишат авторите на становището. 

KPMG: 36% от камионите, или ще спрат, или ще преместят бизнеса си с "Мобилност I"

KPMG: 36% от камионите, или ще спрат, или ще преместят бизнеса си с "Мобилност I"

На годишна база само за гориво разходите ще нараснат с около 155 млн. евро

Изразявайки желанието си да се постигне балансиран мобилен пакет, авторите на становището призовават ръководството на ЕП и на ЕК да гарантират, че всички предложени мерки са внимателно анализирани и изследвани за въздействието им върху околната среда, вътрешния пазар, трудовата заетост, потребителите и транспортните фирми, както и че финалните разпоредби са съразмерни и отговарят на целта.

С предложенията в пакета "Мобилност" се дискриминират тези държави членки, подкопавайки усилията и инвестициите на една от критичните им индустрии, пишат в открито писмо до ръководството на ЕП.

В стремежа да се постигне компромис, изгоден за всички страни, авторите на откритото писмо излагат своите съображения.

"Прилагането на правилата за командироване към транспортния сектор, както е предложено от ЕП и Съвета, ще въздейства основно негативно на микро и малките предприятия (90% от всички европейски дружества). Затова, ние смятаме, че броят на кръстосаните превози, изключени от правилата за командироване, трябва да се увеличи до 5, за да се гарантира икономическата устойчивост на превозния сектор и да се намали отпечатъкът върху околната среда от индустрията", пишат авторите на писмото.

Според тях, ако се увеличи гъвкавостта чрез кръстосаните превози, ще може да се установи ефективно поле за игра с превозвачи от трети страни.

Те предлагат 2-годишен преходен период, който ще позволи на ЕК да създаде Информационната система на единния пазар (IMI) за превози и да осигури ползването на интелигентни тахографи, което е решаващо за ефективното прилагане.

Предложението им е да отпадне задължението да се връщат камионите до държавата членка по установяване. Мотивът им е, че се увеличават значителните негативни последици за околната среда, пътния трафик и водача на превозното средство.

Настоящите предложени правила дискриминират специфични бизнес модели и превози като например кръстосани или каботаж.

Авторите на становището подкрепят усилията да се затегнат критериите за установяване на празните дружества. Критериите трябва да са недискриминационни. Препратката към пряка връзка между държавата членка по установяване и превоза, както и препратката към Римската конвенция трябва да бъде премахната, категорични са авторите на позицията. 

Дадоха зелена светлина за преговори по пакет "Мобилност"

Дадоха зелена светлина за преговори по пакет "Мобилност"

Това реши Транспортната комисия на ЕП

Каботажните превози (извършване на транспортни услуги от чуждестранна транспортна фирма) увеличават фактора на натовареност на тежкотоварните автомобили и намаляват празните курсове, допринасяйки за намаляване на отпечатъка върху околната среда и увеличавайки ефективността на транспортната индустрия в Европа.

За това правилата за каботажа трябва да са възможно най-прости, за да са изпълними.

За това авторите на позицията подкрепят оригиналното предложение на ЕК за 5 дни без ограничение на броя операции или предложението на Съвета да се придържаме към настоящите правила.

Изследванията показват, че въвеждането на т.нар. период на охлаждане ще увеличи отпечатъка върху околната среда на европейската превозна индустрия и ще дискриминира превозвачите от държавите в географската периферия на ЕС.

"Периодът на охлаждане противоречи и на разпоредбите на Бялата карта за транспорт на ЕК, която призовава за премахване на ограниченията за каботажа. Като алтернатива, ние призоваваме за намаляване на периода на охлаждане от 5 дни (предложението на Съвета) до 3 дни, балансирайки между устойчивостта на околната среда и икономиката на превозната индустрия и нуждата от гарантиране, че каботажните превози не се извършват по начин, който създава постоянна или продължаваща дейност вътре в дадената държава членка", се казва в позицията на транспортния бранш.

Те предлагат международните шофьори да могат да се върнат в дома си на всеки 4 седмици, за да ползват седмичната си почивка, но те трябва да имат и свободата да избират къде да ползват седмичната си почивка. Задължаването на човек да напусне държава членка на ЕС по този начин е в пряко противоречие с принципа на свободата на придвижване, основен стълб на единния пазар, се казва в мотивите на транспортния бранш.

Призоваваме държавите членки да изградят достатъчна мрежа от безопасни паркинг зони, се казва в становището. Периодът за въвеждане на това законодателство следва да отразява нуждата за изграждане на тази инфраструктура, което е решаващо за пълното съобразяване с разпоредбите му от транспортната индустрия.

В деня на изслушването на кандидата за транспортен комисар пред Европейският парламент, долуподписаните организации искаме да заявим нашето убеждение, че пакет "Мобилност" трябва да работи за всички държави-членки за насърчаване развитието на европейския транспортен сектор, пишат транспортните организации. 

Желязков: Пакет "Мобилност" остава приоритет за правителството

Желязков: Пакет "Мобилност" остава приоритет за правителството

Неприемливо е да говорим за вредните емисии и да нанасяме щети върху климата

Припомняме, според КPMG 90% от тежкотоварния парк в страната е на възраст под 6 години. От компанията за професионални услуги предупреждават, че български превозвачи се пререгистрират в други страни от ЕС заради пакета "Мобилност".

В края на септември 2019 г. транспортната комисия на Европейския парламент даде зелена светлина за преговори по пакет "Мобилност" със Съвета на ЕС и Европейската комисия, след като седмица по-рано тя отхвърли предложението той да бъде изтеглен от Еврокомисията.

По-късно министърът на транспорта Росен Желязков заяви, че ще се бори за отпадането на клаузата за връщането на камионите в страната отправна точка всеки месец.

На 4 април 2019 г. в Европарламента бяха одобрени и трите промени в пакета "Мобилност", на които се противопоставят българските евродепутати и превозвачи.

Пакетът "Мобилност" влезе в дневния ред на пленарната сесия на ЕП на 27 март 2019 г. по предложение на председателя на Алианса на либерали и демократи за Европа (АЛДЕ) Ги Верхофстат.

На гласуването на 25 март за дневния ред за редовната сесия трима български евродепутати не присъстваха. Оказа се, че точно толкова трябваха, за да падне предложението, което в крайна сметка беше прието с 156 гласа "за" срещу 154 - "против".

На 27 март текстовете бяха върнати в транспортната комисия. Въпреки това български превозвачи организираха 2 протеста - в Страсбург и в София.