Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) ще направи мониторинг на състоянието на българската ядрена физика, като ще бъде направена и оценка на участието на български учени и научни организации в изследванията на организацията.

Мониторингът ще се осъществява от международна комисия, съставена от 22 учена. Комисията ще се запознаe с постиженията на научните институти и висшите училища в сферата на ядрената физика, както и с националните и международни проекти в областта. Очаква се докладът на комисията да е готова до месец, като резултатите ще бъдат представени на Министерството на образованието и науката (МОН) и на Съвета на ЦЕРН.

За проверката на нивото на ядрената физика у нас стана ясно на заседание на Европейския комитет за бъдещи ускорители, което се проведе в София. В заседанието участваха Николай Денков и генералният директор на ЦЕРН Фабиола Джианоти.

За момента в България се провеждат осем експеримента и изследвания, в които участват над 100 български учени и инженери, заяви проф. Денков. Според него сътрудничеството на България с Европейската организация се развива много добре, като за това най-активно работят Българската академия на науките, Софийският университет, Медицинският университет и Техническият университет в София, Химико-технологичният и металургичен университет и Пловдивският университет.

На заседанието стана ясно, че българските учени обсъждат и две нови идеи за сътрудничество с ЦЕРН. Едната е за развитие на бизнес инкубатор в София Тех Парк с технологии, разработени в ЦЕРН. Втората идея е в България да бъде построен център с адронен ускорител, който да се използва едновременно за медицински нужди и за научни изследвания.

Идеята за създаването на регионален център за адронна терапия и център за биоинформатика в България беше поставена още вчера на срещата на премиера Огнян Герджиков с генералния директор на ЦЕРН Фабиола Джаноти. Подобни центрове има само в Австрия и Италия, а този в страната ни се планира да бъде оборудван с ново поколение медицински ускорител. Според министър Денков това е мащабен проект, който изисква разработване на нови технологии в ЦЕРН, както и организационна и финансова подкрепа от страна на държавата и на частни инвеститори.

Обмислят създаване на център за биоинформатика в България

Обмислят създаване на център за биоинформатика в България

Герджиков се срещна с шефа на ЦЕРН

Почти половината от бюджета на Европейската организация за ядрени изследвания се инвестира в оборудване и услуги, предоставени от фирми от държавите членки на ЦЕРН. България е сред най-активните участници в търговете, обявени от ЦЕРН. За включване в такива конкурси са били поканени 314 предприятия в страната ни. Единадесет от тях са получили поръчки за около 19 милиона швейцарски франка. През 2017/2018 г. страната ни е на четвърто място по спечелени търгове след Швейцария, Унгария и Франция.

Според статистика от публикационни бази между 2011 г. и 2016 г. са създадени 23 396 научни публикации от 15 066 автори. Те са цитирани 103 272 пъти в различни научни издания.