Увеличават бюджета за газьол от 84 млн. лв. на 100 млн. лв. Средствата ще бъдат разпределяни ежегодно на земеделските стопани, кандидатстващи по помощта, съобщиха от Министерството на земеделието.

България ще продължи да прилага държавната помощ "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство" до 2023 г., се казва в съобщението.

След промени на европейския регламент и удължаване периода на действието му, държавите-членки на ЕС имаха възможност да заявят продължаване на прилагане на схемите, нотифицирани на неговата база. С промените в Закона за подпомагане на земеделските производители, обнародван в Държавен вестник на 04 декември 2020 г., МЗХГ предприе действия за удължаване срока на прилагане на държавната помощ.

Промените са нотифицирани от Европейската комисия. Условията за прилагане на схемата остават непроменени.

Заявленията за получаване на държавна помощ ще се подават заедно с опис и копия от фактурите за закупено гориво за съответната година. Вече не се иска удостоверение за липса на задължения, като за това се прави служебна проверка. Максималното количество гориво, което подлежи на подпомагане, се определя на базата на методика с разходни норми. След приема на документи Националната агенция за приходите проверява фактурите.