Български био сладкарски изделия се търсят в Германия, показва участието на малки и средни предприятия в Международното изложение за храни, напитки и технологии за хранително-вкусовата и питейната промишленост - ANUGA`2017, което се провежда в Кьолн.

Интересът е насочен най-вече към био вафли и шоколади, подчертават фирмите на българския щанд. Отделно предизвикват интерес протеинови и сурови продукти.

Българското представяне на сладкарски компании в най-голямото световно изложение се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. На националния щанд присъстват 13 фирми, на изложбена площ от 225 кв. м.

Агенцията финансира частично участието им, като поема между 75% и 85% от разходите за наем на изложбена площ и цялостно изграждане на конструкцията на щанда.

Участници са следните фирми: "Здравословен бумеранг 1" ЕООД, "Сладък път" ООД, "Тип консултрейд" ООД, "Славянка" ЕАД, "Супер фудс" ООД, "Мартис 09" ООД, "Хелти барс" ООД, "Екопрод" ООД, "ЕЦЕ трейдинг" ЕООД, "Шоко тим" ООД, ИТЦ - Иновативно технологичен център, "Вернада" ООД и "Снак АРТ" АД.

Българското участие е подкрепено по проект №BG16RFOP002-2.003-0001 "Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции", финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие.