През периода януари - юли 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 23.0% спрямо същия период на 2020 г. Той е в размер на 25 258.2 млн. лева, съобщиха от НСИ.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - юли 2021 г. е отрицателно и е на стойност 293.5 млн. лева, признават от статистиката.

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 69.8% от износа за държавите - членки на ЕС. 

Положителното салдо на консолидирания бюджет се свива до 160.6 млн. лева през април

Положителното салдо на консолидирания бюджет се свива до 160.6 млн. лева през април

Според прогнозата на Министерството на финансите

През юли 2021 г. износът за ЕС нараства с 16.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 832.0 млн. лева.

През периода януари - юли 2021 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2020 г. е отбелязан в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (137.7%) и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (31.5%). Спад се наблюдава единствено в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (11.3%).

НСИ отчита леко увеличение на местата за настаняване през август 2021 г. в сравнение с 2020 г.

НСИ отчита леко увеличение на местата за настаняване през август 2021 г. в сравнение с 2020 г.

Приходите от нощувки през август 2021 г. се увеличават със 79.8% в сравнение с август 2020 г.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - юли 2021 г. се увеличава с 25.3% спрямо същия период на 2020 г. и е на стойност 25 551.7 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция, Нидерландия и Унгария.

През юли 2021 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 26.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 950.2 млн. лева.

Положително салдо по КФП за септември 2019 г.

Положително салдо по КФП за септември 2019 г.

То е в рамер на 1 264,5 млн. лв.

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - юли 2021 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (101.1%). Спад не се наблюдава в нито един от секторите.

През периода януари - август 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 20.5% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 14 697.6 млн. лева.

Това показва статистиката на НСИ за периода. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 54.8% от износа за трети страни.

През август 2021 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 45.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 989.3 млн. лева.

През периода януари - август 2021 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2020 г. е отбелязан в секторите "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (32.3%) и "Минерални горива, масла и подобни продукти" (29.0%). 

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - август 2021 г. се увеличава с 28.8% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 19 255.2 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Украйна.

През август 2021 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 56.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 773.5 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - август 2021 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2020 г. е отчетено в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (61.3%) и "Разнообразни готови продукти, н.д." (30.9%). Спад не се наблюдава в нито един сектор.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - август 2021 г. е отрицателно и е в размер на 4 557.6 млн. лева.

През август 2021 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 784.2 млн. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо

През периода януари - август 2021 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 43 941.4 млн. лв., което е с 22.4% повече в сравнение със същия период на 2020 година.

През август 2021 г. общият износ на стоки възлиза на 5 524.9 млн. лв. и нараства с 32.8% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - август 2021 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 48 273.5 млн. лв. (по цени CIF), или с 26.4% повече спрямо същия период на 2020 година.

През август 2021 г. общият внос на стоки нараства с 35.6% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 6 240.1 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - август 2021 г. и е на стойност 4 782.1 млн. лева.

През август 2021 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 715.2 млн. лева.