За месеците октомври, ноември и декември 2017 година най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в област Варна. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) относно новопостроените жилищни сгради и жилища през четвъртото тримесечие на 2017 година.

Снимка 339253

Източник: НСИ

За посочения период във Варненско са въведените в експлоатация 92 сгради с общо 454 жилища в тях. Втори по този показател се нарежда Бургас, където през октомври, ноември са регистрирани 86 нови жилищни сгради с 393 жилища в тях. В Пловдив са въведени в експлоатация 85 сгради с 299 жилищни сгради.

Данните на НСИ сочат, че най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (35.5%). След това най-често се строят жилища с три стаи (33.1%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 4.2%. 

Снимка 339256

Източник: НСИ

В страната през последното тримесечие в експлоатация са въведени 659 нови жилищни сгради, в които има 2 046 жилища. Спрямо същия период на 2016 година по този показател се наблюдава ръст с 5.4% или 34 сгради повече. Жилищата в сградите обаче намаляват с 354 броя или 14.8%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна конструкция са 75.0% от тях. Тухлените сгради са 21.5%, а сградите с друга конструкция са с 2.6%. Сградите с панелна конструкция са най-малко - 0.9%.

Според статистиката най-голям е делът на новопостроените къщи (75.9%), следвани от жилищните кооперации (13.5%).

Спад на строителството в края на 2017 година

Спад на строителството в края на 2017 година

Заради отрицателен темп при инженерното строителство

Всички сгради, построени в разглеждания период, имат обща полезна площ от 194.0 хил. кв. м, или със 7.1% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. Жилищната площ намалява с 8.3% до 120.1 хил. кв. метра.

Снимка 339257

Източник: НСИ

Същевременно с това средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от със 7 кв. метра. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Разград - 171.5 кв. м, и София - 149.1 кв. м, а най-малка - в областите Монтана - 51.8 кв. м, и Силистра - 60.3 кв. метра.