През месец декември 2017 година индексът на продукцията в сектор "Строителство" е спаднал с 3% под равнището си от предходния месец ноември. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) относно индексите на строителната продукция и промишленото производството в края на 2017 г.

Очаква се вдигане на лихвите по кредитите в България следващите години

Очаква се вдигане на лихвите по кредитите в България следващите години

Нова банкова криза в развития свят при всички случаи ще има отражение и в България

Спрямо показателите от месец декември 2016 година НСИ отчита намаление при индекса на продукция в строителството с 4.1%.

Понижението на строителната продукция се дължи на отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство, където спадът е с 8.9%, докато при сградното строителство не се наблюдава промяна.

Снимка 338977

Източник: НСИ

Предварителните данни на НСИ сочат, че през декември 2017 година индексът на промишленото производство е нараснал с 0.7% в сравнение със стойностите от месец ноември 2017 година. Спрямо данните от декември 2016 година в промишленото производство е регистриран ръст от 2.0%

Ръстът на промишленото производство се дължи на повишените стойности на добивната и преработвателна промишленост.

Снимка 338978

Източник: НСИ

По-голям индекс на промишленото производство през ноември 2017 г.

По-голям индекс на промишленото производство през ноември 2017 г.

индексът на продукцията в сектор "Строителство" - с 1.4% по-висок

Относно индекса на оборота при търговията на дребно (без търговия с автомобили и мотоциклети) през последния месец на 2017 г. НСИ отчита ръст с 0.5%. Данните са спрямо предходния месец ноември.

През декември 2017 г. оборотът в търговията на дребно бележи ръст от 4.9% в сравнение със същия месец на предходната 2016 година. Спрямо годишните изменения на индекса оборотът нараства по-значително при търговията с разнообразни стоки, хранителни стоки, напитки, тютюневи изделия, битова техника, мебели, стоки за бита и други.

Снимка 338979

Източник: НСИ

НСИ отчита повишаване на потребителското доверие

НСИ отчита повишаване на потребителското доверие

По-позитивни прогнози по отношение на безработицата