Индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, е нараснал с 0.3% през месец ноември 2017 г. Това сочат данни на Националния статистически институт относно индексите на промишленото производство през месец ноември. Данните са предварителни и са в сравнение предходния месец октомври 2017 година.

Спрямо месечните изменения през ноември 2017 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.3%, и в преработващата промишленост - с 0.5%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 3.3%.

Снимка 333321

Източник: НСИ

Цените на родното промишлено производство се покачват, но с малко

Цените на родното промишлено производство се покачват, но с малко

Цените на производител в промишлеността у нас нарастват общо с 0.5%

По отношение на индекса на строителната продукция през месец ноември 2017 г. предварителните данни на НСИ сочат, че индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.4% над равнището от предходния месец октомври.

Месечните изменения сочат, че през ноември 2017 г. индексът на произведената строителна продукция е над равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство нараства с 1.9%, a от гражданското/инженерното строителство - с 0.6%.

Снимка 333322

Източник: НСИ

НСИ отчита спад на бизнес климата през декември с 1.6 пункта спрямо ноември 2017 г.
Обновена

НСИ отчита спад на бизнес климата през декември с 1.6 пункта спрямо ноември 2017 г.

Недостигът на кадри и несигурната икономическа среда са основните причини

Относно индекса на оборота в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" предварителните данни на НСИ сочат, че оборотът в този сектор по съпоставими цени нараства с 0.3% спрямо предходния месец.

Спрямо месечните изменения през ноември 2017 г. се наблюдава по-значително увеличение на оборота спрямо предходния месец при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 3.7%, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 2.4%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 1.8%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 1.7%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 1.4%.
Намаление е отбелязано само при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 2.8%.

Снимка 333323

Източник: НСИ

Близо 4% ръст при оборота от търговията на дребно през октомври

Близо 4% ръст при оборота от търговията на дребно през октомври

Строителната продукция расте с 10% спрямо октомври 2016 г.