През месец януари 2018 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 1.1 пункта в сравнение с равнището си от октомври 2017 г. Данните са Националния статистически институт и отразяват наблюденията на потребителите през настоящата 2018 година. Повишението на доверието сред потребителите се дължи изцяло на повишеното доверие сред градското население. 

Снимка 338722

Източник: НСИ

Не се отбелязва промяна при мненията на потребителите относно настъпилите промени във финансовото състояние на домакинствата и общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца.

Очакванията за следващата година обаче прогнозират известен песимизъм по отношение на финансовото състояние и леко влошени очаквания за икономическата ситуация при населението в селата. Прогнозите вещаят при градското население очакванията да се подобряват.

Снимка 338724

Източник: НСИ

Очаква се вдигане на лихвите по кредитите в България следващите години

Очаква се вдигане на лихвите по кредитите в България следващите години

Нова банкова криза в развития свят при всички случаи ще има отражение и в България

Срив се наблюдава при оценките за изменението на потребителските цени през последните 12 месеца. Оценките са по-неблагоприятни в сравнение с мненията, изразени три месеца по-рано, в резултат на което балансовият показател се повишава със 7.7 пункта. Инфлационните очаквания се запазват и за следващите дванадесет месеца.

По-позитивни прогнози се отчитат по отношение на безработицата в страната. Спрямо данните от месец октомври 2017 година се наблюдава понижение по този показател с 2.8 пункта. 

Снимка 338728

Източник: НСИ

Настоящата икономическа ситуация в страната продължава да се оценява от по-голямата част от потребителите като неблагоприятна за спестяване, но очакванията им са за известно подобрение на икономическите условия за спестяване през следващите дванадесет месеца според НСИ. 

2.4% инфлация от началото на годината

2.4% инфлация от началото на годината

Повишение на цените на лекарствата и лекарските услуги през ноември