Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе извънредно онлайн заседание.

В първа точка от дневния ред на извънредното заседание правителството и социалните партньори (работодателски организации и синдикати) са обсъдили изменението на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

С предложените промени се предвижда да се създаде основание при неусвояване на бюджетните средства за 2020 г., същите да бъдат използвани за плащания към изпълнители на болнична помощ за минал период, които НЗОК/РЗОК е установила по посочения ред.

Социалните партньори са постигнали единодушна подкрепа по проектозакона.

Борисов обяви за спасени 200 000 души от безработица в кризата с COVID-19

Борисов обяви за спасени 200 000 души от безработица в кризата с COVID-19

И няма да спре, "с търпение, разум и единство ще се справим"

НСТС е разгледал също така изменението на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Със законопроекта се предлагат промени, свързани с размера и срока на получаване на паричните обезщетения за безработица, които ще влязат в сила от 1 октомври 2020 г. Те са част от пакета социално-икономически мерки на правителството във връзка с възникналата ситуация поради разпространението на COVID-19, чрез които се цели осигуряване на подкрепа на безработните хора в условията на пандемия.

Предлага се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица да се повиши от 9 лв. на 12 лв. от 1 октомври 2020 г. Това увеличение ще засегне около 30 000 души средно на месец, като допълнителният ресурс ще бъде близо 90 млн. лв. до края на 2020 г.

Увеличиха с 30% заплатите на чиновниците в 9 министерства

Увеличиха с 30% заплатите на чиновниците в 9 министерства

Това реши Министерски съвет

Предвижда се срокът за получаване на парично обезщетение за безработица по чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (когато лицето е придобило право на обезщетение в период, по-малък от 3 години от предходното ползване) да се повиши от 4 на 7 месеца. Тази промяна ще засегне между 13 000 и 15 000 души средно на месец за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г. Необходимият разход за тримесечния период се оценява на около 2 млн. лв.

Общият допълнителен разход за двете мерки възлиза на 14 млн. лв. за 2020 г. Не било необходимо да бъде извършвана корекция в разходите на фонд "Безработица", съответно на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване.

Общият размер на разходите на фонд "Безработица" бяха увеличени с 1 млрд. лв. по-рано през годината, като оценките за очакваното изпълнение на бюджета на държавното обществено осигуряване на база данни към 31 юли показвали, че в края на годината щели да са налице достатъчно средства за обезпечаване на увеличените разходи на фонда.

Здравният министър търси варианти за по-високи заплати на медиците от 2021 г.

Здравният министър търси варианти за по-високи заплати на медиците от 2021 г.

Предлага специалистите по здравни грижи да участват в преговорите за НРД

Членовете на НСТС са постигнаха единодушна подкрепа по промените в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

В трета точка от дневния ред социалните партньори са обсъдили проект на правителствено постановление относно наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Предлага се увеличение с 30 на сто на разходите за персонал на администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19, както и на администрации със служители "на първа линия", чиито задължения включват обслужване и контрол "на терен", с пряк контакт с други хора. Визират се администрации, в които основните заплати на служителите са по-ниски в сравнение с други държавни институции, в дисонанс с обема на отговорностите им и прекия риск за здравето.

Предвижда се увеличението на основните месечни заплати на служителите в съответните администрации - с не повече от 30 на сто от досегашния размер, да влезе в сила от 1 август 2020 г.

Социалните партньори не са постигнали единодушна подкрепа по промените в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. От работодателските организации АИКБ и БСК не подкрепят, а КРИБ и ССИ подкрепят по принцип, като дават препоръка за допълване на мотивите и предоставяне от страна на вносителите на ясни финансови разчети. От синдикалните организации - КНСБ и КТ "Подкрепа" подкрепят проекта, като дават конкретни бележки и предложения.

Искаме 1 млрд. лв. заем от ЕК за справяне с безработицата заради COVID-19

Искаме 1 млрд. лв. заем от ЕК за справяне с безработицата заради COVID-19

Целта е да се подкрепи държавният бюджет за социално-икономическите мерки