"Усилията трябва да бъдат концентрирани към влизането на България в Банковия надзор на ЕС. Няма по-важна задача в краткосрочен план от тази." Toва заяви номинираният за подуправител на БНТ Радослав Миленков пред парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Неговата номинация за нов подуправител на БНБ пред комисията представи управителят на БНБ Димитър Радев. Ако бъде избран, той ще замени на поста подуправител подалия оставка Димитър Костов.

Миленков сподели, че няма за цел да прави революция в дейността и структурата на банковия надзор, а ще се съсредоточи върху развитието и надграждането на всички онези положителни процеси и практики, започнали от 2015-а насам.

"Много е важно да изградим необходимата структура за директно осъществяване на надзорната дейност на БНБ в контекста на надзорните правомощия и практики на ЕЦБ", подчерта Миленков.

Предлагат Радослав Миленков за подуправител на БНБ

Предлагат Радослав Миленков за подуправител на БНБ

Той ще замени подалия оставка Димитър Костов

Той обърна внимание на факта, че, ако страната ни стане член на Банковия съюз, ЕЦБ ще осъществява пряк надзор над няколко големи банки, определени по нейните критерии, но БНБ ще има преки ангажименти към инспекциите на място на тези банки, както и към цялостния контрол - дистанционен и на място към всички останали банки, които са извън обхвата на прекия надзор на ЕЦБ.

"Ще усъвършенстваме процесите и процедурите за събиране, обработка и подаване към ЕЦБ на статистическа надзорна информация", отбеляза Миленков.

По думите му без значение дали ще станем част от Банковия съюз на ЕС, трябва методично да се развиват процесите и процедурите на рисково базирания надзор. Това включва задълбочени анализи и развиване на индивидуални за всяка банка планове за превенция срещу рисковете от големи и вътрешни кредити, за намаляване на уязвимостта от кредитен, лихвен и ликвиден риск.

Подуправителят на БНБ подаде оставка

Подуправителят на БНБ подаде оставка

Управителният съвет на централната банка му благодари за професионализма

Номинираният за подуправител на БНБ Радослав Миленков е магистър по финанси от УНСС и притежава дългогодишен опит в банковата сфера. Започва кариерата си като одитор в "Делойт и Туш", след което се прехвърля на работа в Първа инвестиционна банка. Там става директор на специализираната служба за вътрешен контрол и израства до главен финансов директор и член на управителния съвет на кредитната институция. Бил е член и на надзорния съвет на Унибанка АД в Скопие и член на Одитния комитет на Първа инвестиционна банка - Албания. През 2011-а Миленков се прехвърля на работа в Изи Асет Мениджмънт първо като прокурист, а след това като главен изпълнителен директор. От 2012 г. до ноември 2014-а Миленков е член на УС на Общинска банка и неин изпълнителен директор, където работи известно време с Владислав Горанов, който една година също бе изпълнителен директор на кредитната институция.

От средата на ноември 2014-а Миленков е назначен от Министерския съвет за председател на УС на Фонда за гарантиране на влоговете. В контекста на тази негова биография бяха и част от отговорите му на въпросите поставени от "Капитал".

На обвиненията, че като председател на Фонда Миленков не е предоставял на медиите исканата от тях информация, той поясни, че обхвата на тази информация е много точно определен от Закона за гарантиране на влоговете и той винаги се е придържал към неговите нормативни рамки.

Що се отнася до близките взаимоотношения с финансовия министър Владислав Горанов, Миленков разясни, че те винаги са били работни.

Той заяви, че се надява доброто сътрудничество с финансовия министър да продължи, но изцяло в контекста на законовите правила регламентиращи независимостта на Централната банка.

Депутатите ще гласуват номинацията на Радослав Миленков за подуправител на БНБ в петък 22 март.