5 548 нарушения на трудовото законодателство, от които 4 507 по осигуряване на здравословни и безопасни условия труд, и 1039 в областта на трудовите правоотношения, са констатирали от Инспекцията по труда от началото на годината в Благоевградска област.

Намалява тенденцията на нарушенията в областта на трудовите нарушения по отношение на наемане на работещи без трудов договор. През отчетения период на тази година служителите на Инспекцията по труда са установили 4 лица, работещи нелегално, а през миналата година на същия период те са с 38 повече.

За преустановяване и отстраняване на констатирани нарушения са издадени общо 5 520 предписания. Извършени са 23 инспекции в предприятия с рискови производства.

Най-голям брой проверки са направени в миннодобивната промишленост - 13.3 - в химическата промишленост и толкова в металургията и леене на метали.

Отчитат се 8 случая на неизплатени трудови възнаграждения на работниците. Най-често нарушенията са в секторите „Търговия на дребно", „Ресторантьорство", „Хотелиерство" и „Сухопътен контрол".