По данни на Националния статистически институт с 6.6% се увеличава индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2018 г. спрямо същото тримесечие на миналата година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава със 7.7 %, а на продукцията от животновъдството - с 0.1%.

Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват увеличение с 1.7%. В растениевъдството увеличението е 2.7%, а в животновъдството е отчетено намаление от 3.7%

През третото тримесечие на 2018 г. спрямо същото тримесечие на 2017 г. са поскъпнали зърнените култури (10.9%), техническите култури (1.9%), пресните зеленчуци (4.5%), картофите (4.1%) и пресните плодове (18.4%). Вдигнали са се цените и на меката пшеница (12.0%), ечемика (13.3%), царевицата за зърно (7.1%), оранжерийните домати (11.3%), бялото главесто зеле (30.6%), краставиците от открити площи (17.8%), оранжерийните краставици (50.3%), зрелия кромид лук (9.7%), ябълките (30.3%), сливите (9.2%), орехите (55.8%) и кайсиите (52.9%). Поевтинели обаче са фуражните култури (13.4%), твърдата пшеница (10.9%), зрелият фасул (4.9%), лещата (5.5%) и царевицата за силаж (40.5%).

Спрямо същото тримесечие на 2017 г. цените на живите животни намаляват с 6.6%, а на животинските продукти се увеличават с 4.0%. Спад е отчетен в цените на всички основни категории селскостопански животни. Цените на едрия рогат добитък намаляват с 1.1%, на свинете - с 10.7%, на овцете - с 6.3%, на козите - с 16.7%, и на домашните птици - с 3.0%. При животинските продукти по-високи са цените на: кравето мляко - с 4.0%, биволското мляко - с 1.4%, овчето мляко - с 3.5%, и кокошите яйца за консумация - с 20.5%.

Снимка 391777

Източник: НСИ

През третото тримесечие на 2018 г. спрямо миналата година повишаване се наблюдава в цените на: зърнените култури - с 4.9%, картофите - със 7.5%, и пресните плодове - с 9.1%. Спрямо 2017 г. намаление е отчетено в цените на: техническите култури - с 1.1%, фуражните култури - с 10.7%, и пресните зеленчуци - с 3.8%. В животновъдството цените на живите животни намаляват със 7.5%, а на животинските продукти - c 1.5%.

Спрямо 2017 г. през третото тримесечие на 2018 г. по-високи са цените на: меката пшеница - с 5.5%, ечемика - с 10.9%, ябълките - с 22.2%, сливите - с 10.8%, кайсиите - с 36.7%, и орехите - с 30.1%. По-ниски са цените на: слънчогледа - със 7.4%, лещата - с 23.3%, царевицата за силаж - с 40.9%, доматите от открити площи - с 4.5%, оранжерийните домати - с 21.2%, оранжерийните краставици - с 13.0%, и пипера за прясна консумация - с 18.3%.

В животновъдството през третото тримесечие на 2018 г. спрямо 2017 г. намаление се наблюдава в цената на всички основни категории животни с изключение на едрия рогат добитък, чиито цени се повишават с 3.3%. Цените на свинете намаляват с 10.9%, на овцете - с 4.0%, на козите - с 13.6%, и на домашните птици - с 5.2%. При животинските продукти увеличение отбелязват цените на биволското мляко - с 6.3%, и на кокошите яйца за консумация - с 1.3%.

Снимка 391778

Източник: НСИ

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2018 г. е по-висок с 4.0% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 4.7% спрямо 2017 година.

През третото тримесечие на 2018 г. спрямо същото тримесечие на 2017 г. по-високи са цените на: посевния и посадъчния материал - с 5.0%, електроенергията и горивата - с 6.7%, минералните торове - с 6.7%, ветеринарномедицинските продукти - с 2.7%, и фуражите - с 2.5%. По-ниски са цените на продуктите за растителна защита с 2.3%.

Спрямо 2017 г. през третото тримесечие на 2018 г. по-високи са цените на: посевния и посадъчния материал - с 3.9%, електроенергията и горивата - с 11.4%, минералните торове - с 2.9%, ветеринарномедицинските продукти - с 2.2%, и фуражите - с 1.6%. Намалели са цените на продуктите за растителна защита - с 2.3%.