Групата на Европейската инвестиционна банка (Група на ЕИБ), която включва Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), през 2020-а е предоставила заеми, гаранции и ангажименти за дялово участие за различни проекти в България на стойност 443 млн. евро. Това представлява ръст от 23% общо за финансовите дейности спрямо 2019 г.

През 2020 г. отпуснатите от ЕИБ заеми в България възлизат на 115 млн. евро. ЕИФ е заделил почти 328 млн. евро за нови линии за малки и средни предприятия (МСП), като се очаква да бъде мобилизирана сума от 1,8 млрд. евро за МСП в България, по-голямата част от която ще подкрепи тези от тях, които изпитват трудности заради пандемията от КОВИД-19.

ЕИБ насочва 1 трилион евро за климатични инвестиции

ЕИБ насочва 1 трилион евро за климатични инвестиции

Приоритет на банката е Зелената сделка

Това впрочем обяснява незаинтересуваността на някои големи банки у нас като "Райфайзенбанк България" например да ползват инструментите на Българска банка за развитие за подкрепа на бизнеса по време на COVID-19. Причината е че банки като "Райфайзенбанк България" имат пряк достъп до подобни инструменти на ЕИБ.

Резултатите от финансирането, отпуснато от Групата на ЕИБ в България и стратегическите перспективи на Банката на ЕС за предстоящата година бяха представени по време на виртуална пресконференция днес - 8 февруари, от Маринела Петрова, зам.-министър на финансите на Република България и член на Съвета на директорите на ЕИБ и Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ. Те представиха и резултатите за България от годишното проучване на ЕИБ относно инвестициите.

Проучването включва уникална информация за корпоративната инвестиционна ситуация в Европейския съюз. То констатира, че в България пандемията има сериозно отражение върху фирмените стратегии за инвестиции. Почти половината от дружествата са били принудени да инвестират по-малко от планираното (46%), а инвестиралите повече са единици (7%).

Реакцията на българските дружества на пандемията съответства на средните стойности за ЕС (45%). Една четвърт от дружествата отчитат ръст в ползването на цифрови технологии (25%) в сравнение с половината от дружествата в ЕС (50%). Една четвърт от дружествата очакват трайно намаляване на заетостта (25 %) като дългосрочно следствие от КОВИД-19, което е сходно на средните стойности за ЕС (21 %).

Столична община тегли заем от ЕИБ за изграждането на транспортна инфраструктура

Столична община тегли заем от ЕИБ за изграждането на транспортна инфраструктура

Това съобщи столичният кмет Йорданка Фандъкова

Освен това, почти две трети (63%) от дружествата в България не разполагат с инвестиционни планове за справяне с въздействието от изменението на климата, което е много над средното за ЕС (35%).

Лиляна Павлова отбеляза, че инвестициите на Групата на ЕИБ в екологични проекти са увеличени значително - почти 20 млрд. евро (35% от инвестициите на Групата), и тя ще продължи да участва в програмата на Европейската комисия за справедлив преход, като ще участва с финансиране и по трите й стълба

"През 2020-а успешно приключи Фонда за стратегически инвестиции, който е основния финансов стълб на плана Юнкер. Целта на тази инициатива между ЕК и ЕИБ бе да се мобилизират половин милиард евро инвестиции в подкрепа на европейската икономика. За петгодишния период на проекта мобилизираните инвестиции са почти 550 млрд. евро в подкрепа на малките и средни предприятия в ЕС. Това означава, че 1 400 000 малки и средни фирми са получили финансиране в рамките на този план. В България проектите, подкрепени по линия на плана "Юнкер" са на стойност 773 млн. евро под формата на предоставени гаранции, които подпомагат за привличане на финансиране", коментира Лиляна Павлова.

Специално за справяне с кризата породена от COVID-19 Групата на ЕИБ е предоставила финансови инструменти на стойност 25 милиарда евро и има одобрени проекти за още толкова средства, които ще бъдат финансирани през тази година. Специално за разработване на ваксини са заделени 6 млрд. евро.

Павлова отбеляза новосъздадения гаранционен фонд към ЕИБ със стартов капитал от 25 млрд. евро, който се ползва в подкрепа на финансирането на малки и средни предприятия. Всяка държава от ЕС участва в създаването съобразно акционерния си дял в ЕИБ. Делът на България е 0.21% и предоставената от страната ни гаранция за фонда е 50 млн. евро.

"Целта на фонда е да набере 200 млрд. евро инвестиции за фирми изпитващи затруднения, като фокуса отново е към малките и средни фирми. България е много активна в ползването на тоз фонд. Повечето големи банки, както и ББР и Фонда на фондовете, вече са подали своите проекти към него и се надявам те да бъдат одобрени", коментира Лиляна Павлова.

По време на конференцията стана ясно, че за изминалите 5 години Групата на ЕИБ е финансирала страната ни с над 1.1 млрд. евро, като 50% от тях са насочени към малките и средни фирми. Във връзка с пандемията и нуждите на правителството от ликвидност, още през април 2020-а ЕИБ е предоставила на държавата ни 300 млн. евро по структурния програмен заем.

Лиляна Павлова обяви и четирите най-интересни проекти, които ЕИБ е финансирала у нас през 2020-а. "Единият е с "Бони Холдинг" на която компания предоставихме 30 млн. евро за модернизация на съществуващите и изграждането на нови производствени мощности. Тази инвестиция създава заетост в няколко по-малки населени места и отговаря на новите екологични изисквания по зелената сделка.

Другата инвестиция е свързана с увеличение с още 25 милиона на вече предоставения съществуващия вече заем от 100 милиона на "Биовет". Този заем ще позволи финализиране на инвестицията за изграждане на производствени мощности за ваксини.

Още 25 млн. евро предоставихме на фонд "Флаг", който подкрепя градските инвестиции, като фокуса е към по-малките общини.

Следващата важна инвестиция е за "ПроКредит Банк" на която предоставихме 35 млн. евро за съфинансиране на малки и средни фирми", разказа вицепрезидента на ЕИБ.

Според Павлова Европейският инвестиционен фонд, който е част от групата на ЕИБ е подписал 20 гаранционни споразумения с всички големи търговски банки в България и е направил 3 инвестиции във фондове за рисков капитал и за дялово участие.

"С ОББ например договорихме удвояване на съществуващото споразумение за гаранции до общо 400 млн. евро. По отношение на фондовете, които подкрепихме единият е "София Енджълс Венчър" с 12.5 млн. евро, и предоставихме 20 млн. евро на "Лондж хъб фонд II". Подписахме и споразумение с "Райфазенбанк" за 10 млн. евро, които ще се ползват за финансиране на малки и средни фирми в културния и творческия сектор", обясни Павлова. Тя уточни, че ЕИБ е готова да се включи в проектите за метрото и топлофикацията в София и да предостави проектно финансиране на новия концесионер на летище "София".

Важна част от работата на ЕИБ ще бъде подкрепа на проектите на българското правителство по т.нар. зелена сделка и декарбонизацията на околната среда, в това число и стратегията за справедлив преход, която включва въглищните басейни в старозагорско, както и всички останали инвестиции, определени за приоритетни. Тези проекти до голяма степен ще бъдат координирани от новия ръководител на офиса на ЕИБ в България Теодор Радонов.

Заместник-министърът на финансите Маринела Петрова каза, че в момента се дискутира ефективността на кохезионната политика в рамките на самата ЕИБ. "Високо оценяваме готовността на банката да подпомага страните в осъществяване на ангажиментите по програмата на ЕС за борба с промените в климата.

Със своя опит в инвестиции в областта на инфраструктурата и околната среда ЕИБ може много да подпомогне България в прехода и към въглеродна неутралност. Страната ни с още няколко страни изрази опасенията си, че ще бъдем най-сериозно засегнати от този зелен преход. Ние направихме компромис и се съгласихме с общата цел с условието страни като нас да бъдат подкрепени и финансово и с техническо помощ при осъществяване на този преход", обясни Маринела Петрова.

Според Лиляна Павлова инвестициите в зелени инвестиции и за енергийна ефективност и дивесификация остават приоритет за ЕИБ. Тя заяви, че от тази година банката преустановява инвестициите в изкопаеми горива и се съсредоточава към финансиране на проекти за преминаване към модерни енергийни системи и възобновяеми източници.

На въпросите, зададени от "УебМедия Груп" Лиляна Павлова, зави, че ЕИБ няма да финансира изграждането на нови ядрени мощности, но е готова да участва в проекти, свързани с подобряването на сигурността, на ефективността и на подобряване на такива мощности. Другата интересна информация е че групата на ЕИБ разглежда предложения от страни в Централна и Източна Европа за създаване на специализирани фондове за управление на необслужвани кредити. Такива проекти обаче в България все още не съществуват, а това е тема, върху която си заслужава да се помисли.