Постигане на обща доставна цена на природния газ за Европейския съюз, като разлики на цените за отделните страни от ЕС да възникват единствено в резултат на различните транспортни разходи за пренос на природния газ.

Постигане на уеднаквяване на транзитните такси за руски природен газ през различните страни от Европейския съюз, като се отчита фактът, че таксите за транзита на природен газ през България са по-ниски, отколкото в останалите страни от ЕС.

Герджиков закъснява с преговорите за газта, тревожи се Трайчо Трайков
Обновена

Герджиков закъснява с преговорите за газта, тревожи се Трайчо Трайков

Лидерите на Нова Република се срещнаха с Герджиков

Това според Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) са стратегическите цели на българската страна в преговорите, изложени в писмо до Министерство на икономиката, представлявано от служебния министър Николай Павлов.

В писмото си АИКБ излага позицията си по действията на правителството и на Европейската комисия, свързани със съмненията й за злоупотреба с господстващо положение на "Газпром" на пазарите в Централна и Източна Европа (дело АТ.39816).

АИКБ подкрепя усилията на ЕК за постигане на равнопоставеност на страните членки на ЕС във взаимоотношенията им с ОАО "Газпром" и ООО "Газпром Експорт", които се явяват компании с господстващо положение на пазара на природен газ в България.

Постигането на тези цели е желателно да стане в рамките на общонационално политико-икономическо съгласие, което би трябвало да се постигне в Народното събрание или в Консултативния съвет по национална сигурност при Президента на Република България.

От Асоциацията настояват българската позиция да подкрепи Европейската комисия, която да превърне петте ангажимента в задължителни за ОАО "Газпром" и ООО "Газпром Експорт".

Имаме 7 седмици, за да се изкажем за ангажиментите на „Газпром”

Имаме 7 седмици, за да се изкажем за ангажиментите на „Газпром”

В момента предложенията се анализират

От АИКБ отправят и молба за допълнителна информация за начина, по който българската страна поставя въпроса за уреждането на проблема с балансирането на предварително заявено количество и реално получено количество природен газ и произтичащите от този дисбаланс неустойки и допълнителни плащания по договорите с "Газпром".

От АИКБ вече са получили разяснения от Министерството на енергетиката на петте ангажимента, които ОАО "Газпром" и ООО "Газпром Експорт" са поели в отговор на разследването на Европейската комисия. Смята се, че тези ангажименти трябва да премахнат пречките пред свободния пренос на газ на конкурентни цени в страните от Централна и Източна Европа.
Петте ангажимента са както следва:

"Първи ангажимент: Газпром няма да прилага и няма да въвежда никакви договорни разпоредби в своите договори за доставка на газ в Централна и Източна Европа, които могат пряко или непряко да забранят, ограничат или направят по-малко привлекателна от икономическа гледна точка възможността на клиентите за реекспорт или препродажба на газ. Газпром ще се ангажира също да не въвежда такива мерки в бъдещите си договори за газ в Централна и Източна Европа.

Втори ангажимент: Газпром ще гарантира въвеждането на необходимите разумни промени в договорите си с България и Гърция, при условие, че страните по договорите дадат съгласието си за това, които са необходими за сключването на споразумение за междусситемно свързване между България и други държави членки на ЕС.

Трети ангажимент: Газпром ще предложи на съответните си клиенти от Централна и Източна Европа възможността да поискат всички или част от договорените им обеми на газ, доставяни в някои точки за доставка в Централна и Източна Европа, да бъдат доставяни в друга точка за доставка, използвана от Газпром за доставките до България и балтийските държави. Газпром ще се ангажира да предлага тази възможност, докато клиентът не е в състояние сам да организира преноса на газ от съответната точка за доставка, предвидена в договора, до България или балтийските държави.

Четвърти ангажимент: Газпром ще предложи да въведе клауза за преразглеждане на цената в договорите, сключени със съответните му клиенти, които все още не съдържат такава клауза, или ще измени съществуващата клауза за преразглеждане на цената. Газпром ще се ангажира да позволи на съответния си клиент да заейства преразглеждзането на цената на основание, че договорната цена не отразява наред с друго, промяната на цените на границата с Германия, Франция и Италия или промяната на цените на газа в газоразпределителните центрове в континентална Европа. Страните ще могат също да се позовават на едни и същи конкурентни референтни цени, когато преразглеждат договорната цена. Газпром ще се ангажира освен това да увеличи честотата и скоростта на преразглеждане на цената. За съответните си клиенти Газпром ще се ангажира да въведе в бъдещите договори същите разпоредби за преразглеждане на цената.

„Газпром” няма да търси от нас обезщетения заради спрения „Южен поток”

„Газпром” няма да търси от нас обезщетения заради спрения „Южен поток”

Компанията поема ангажименти в отговор на опасенията на ЕК

Пети ангажимент: Газпром няма да претендира за неустойки на основание прекратяването на проекта "Южен поток" от българските контрагенти. Прекратяването е потвърдено от Газпром".