До 19 юли е удължен срокът за вписване на земеделски стопани в Регистъра на тютюнопроизводителите за реколта 2016 година.

Промяната на срока е направена със заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева. Това е третото удължаване в срока, направено от министерството.

Отсрочката ще даде възможност по-голям брой земеделски стопани да се впишат в регистъра, спазвайки изискванията за сключен договор между тютюнопроизводител и търговец, за доказване на правно основание за ползване на земята за отглеждане на тютюн и за представяне на приемно-предавателен протокол за предадена реколта през миналата година.

С вписването си в регистъра тютюнопроизводителите узаконяват производството си според Закона за тютюна и тютюневите изделия. Санкциите за неизпълнение на това законово изискване са от 500 до 5 000 лева.