Започва пробното преброяване на земеделските стопанства, съобщи БНР. 3000 земеделски стопанства са включени в него.

До 10 септември то може да се направи по интернет, след това ще се прави от анкетьори, които ще попълват въпросниците.

Целта на пробното преброяване е да се тества адекватността на съставените анкетни карти. Същинското преброяване ще бъде догодина и ще струва около 5 милиона лева, като 70% от тях се осигуряват от ЕС.

Преброяването цели да даде ясна представа за структурата на селското ни стопанство и данните от него са само за нуждите на статистиката.

Приеха единодушно законопроекта за преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

Приеха единодушно законопроекта за преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

Той цели да проследи тенденциите в развитието на земеделските култури

Николай Маринов от агроведомството обяснява, че по време на преброяването не се събира информация за доходите на селските производители и за финансовото състояние на стопанствата.

"Данните, които се получават от преброяването служат само за статистически цели в обобщен вид", допълни той.

Заради чумата по свинете в инфектираните райони попълването на анкетите ще става в кметствата или в общинските земеделски служби, за да се избегне разнасянето на вируса.

Преброяваме всички земеделски стопанства в страната догодина

Преброяваме всички земеделски стопанства в страната догодина

БСП предлага и преброяване на наличната земеделска техника