Биопроизводители предлагат на земеделския министър Десислава Танева да организира изработването на инструкции и правила за работа в ситуацията на ограничаване на разпространението на коронавируса. Според Българската асоциация биопродукти работата на полето е най-малко рискова за заразяване с коронавирус.

Има голяма опасност реколтата да не бъде прибрана и тогава от здравна, ще преминем към икономическа криза, предупреждават земеделците.

В открито писмо биопроизводителите предлагат земеделското министерство да премине изцяло на дигитален обмен на данни и документите вече да не се подават на хартиен носител.

Като пример за електронен обмен на данни дават подаването на декларации по Наредба 3, която и сега се предоставя в електронен вариант. С дигитализирането на системите ще се спести обикалянето по ветеринарни лекари и общини, мотивират се биопроизводителите.

В следващите дни предстои регистрация на розопроизводители, подаване на документи за използвани препарати и др. мерки. Очакванията са Земеделското министерство да признава сканирани документи, а да не се налага носене на оригинали, защото придвижването из страната е ограничено, пишат земеделците.

Несигурността кара всички търговци на семена да искат почти 100% авансово плащане, транспортът е затруднен и по-скъп, банките са по-рестриктивни за отпускането на заеми срещу субсидии, пишат биопроизводителите.

Ситуацията е безпрецедентна, но не по-малко важно е да осъзнаем отговорността на българското земеделие. Както здравната общност, шивашката и фармацевтичната промишленост поемат своята отговорност, така и земеделската общност да поеме своята отговорност за задоволяване потребностите на българското население, за да не зависим от внос и транспортни коридори, призовават производителите.

Те декларират, че са отворени за видеоконферентни връзки и съвременни средства за комуникация със земеделското министерство.