Близо 1 200 ученици у нас ще получат еднократна финансова помощ или стипендия за високи постижения през 2018 година.

По-рано днес правителството прие Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 година, според която близо 1 200 деца от държавни и общински училища ще получат еднократна финансова помощ или стипендия за спечелени призови места на международни и национални конкурси, олимпиади и състезания в областта на науката, изкуствата и спорта.

Повече ученици имат възможност за стипендия

Повече ученици имат възможност за стипендия

За стипендия ще могат да кандидатстват и децата в частните училища

За изпълнението на програмата са необходими 1.8 млн. лв, които са осигурени в централния бюджет.

Еднократната финансова помощ е в размер до 195 лв. Тя се отпуска за подпомагане на обучението в курсове по изкуства, наука и спорт, за участие на деца в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, в национални и международни конкурси, олимпиади и спортни състезания.

Стипендиите се предоставят за 12 месеца и са в размер на 135 лева месечно.

С програмата се цели да се насърчат творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби в областта на изкуството и науката. Награждават се децата, класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание на национално или международно равнище.

В областта на спорта ще се поощряват децата, завършили на първо, второ и трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или на първо място на финали на държавно индивидуално първенство чрез еднократно финансово подпомагане и чрез стипендии.

Стипендиите за отличен успех в училище скачат на 60 лева

Стипендиите за отличен успех в училище скачат на 60 лева

От втория срок