1 000 новоприети студенти в Софийския университет „Св. Кл. Охридски" са били настанени в общежитие през първия ден от настанителната кампания.

Първият ден беше вчера - 27 септември и се появиха информации за много големи опашки от желаещи и за това, че общежитията не достигат. Последният срок е 30 септември.

Вероятно във връзка с критичните информации, от Софийски университет уточняват, че общо 1 200 първокурсници ще ползват общежитие на СУ през учебната 2015/2016 г. От тях именно 1000 са записаните първия ден.

През тази година е сменена дограмата и е направена външна изолация на входове А и Б на блок 41, информират още от убечното заведение.

Ремонтирани са 66 стаи, с ново обзавеждане са 33 стаи. Ремонтът на 35 стаи в блок 52 ще приключи до края на месец октомври 2015 г. Подменена е хидроизолацията на блок 52, вход А и на Стол 4.