От 302 кандидат-студенти, положили изпит за следване във ВУЗ-ове в България, 120 души са били приети на първо класиране.

Първото класиране за кандидат-студентите от Македония и от българските общности излезе днес и вече е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката (МОН).

От приетите студенти 106 души са с българска народност, живеещи в българските общности в чужбина.

От традиционните български общности в Република Молдова за обучение на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" на първо класиране са приети 52 кандидат-студенти, от общо 69 кандидатствали.

За следване на висше образование у нас са кандидатствали и 52 души от Албания. От тях 44 са приети в български ВУЗ-ове на първо класиране.

Отново най-търсените от кандидат-студентите специалности са медицина, компютърни науки, икономика, туризъм, транспорт и политически науки.