Максималният размер на месечната студентска стипендия ще достигне 210 лева, след като започнат всички дейности по проект „Студентски стипендии и награди ".

Този проект на образователното министерство предвижда да бъдат отпускани ежемесечно стипендии от 90 лева на 15 000 студенти всеки семестър

Тъй като някои висши училища вече дават стипендии в максимално допустимия в момента размер - 120 лева, благодарение на проекта някои студенти ще могат да получават по 210 лева месечно.

Очаква се първите стипендии по проекта да бъдат раздадени на 15 април, като студентите ще получат и  сумите за изтеклия зимен семестър.

През тази година МОН подготвя и проект за повишаване на квалификацията на преподавателите във висшите училища, финансиран по линия на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси", на стойност 2 млн. лева.

Предвижда се да бъдат обучени 1000 университетски преподаватели по три различни направления - чуждоезиково обучение, информационни и компютърни технологии и специализирани семинари.

За създаване на конкурентни учебни планове и програми с европейско  измерение, в момента се разработват критериите за подбор на преподавателите, които ще се обучават по програмата. Очаква тя да стартира в близките няколко месеца.