Очаква се близо 49 000 дванадесетокласници да се явят на днешния държавен зрелостен изпит по български език и литература, който започва в 9 ч. Матурата ще се проведе в 722 училища в страната при спазване на противоепидемичните мерки и осигурено видеонаблюдение, напомня БНР.

Не се очаква проблем с броя на квесторите. Резултатите от изпита ще станат ясни до 15 юни.

За полагане на изпита зрелостниците трябва да носят със себе си документ за самоличност, служебна бележка, както и химикал, който пише в черен цвят.

Без Вапцаров, Талев и Димов в матурата

Без Вапцаров, Талев и Димов в матурата

12 клас се явяват на 1 и 3 юни, седмокласниците - на 15 и 17 юни

Заради коронавируса в училищата, където ще се провежда матурата, ще се избягват струпвания. Зрелостниците ще влизат в сградите с маски или шлемове и по желание - с ръкавици. На входовете на учебните заведения младежите ще преминават през дезинфекционен филтър. Там ще бъде измервана телесната им температура.

В изпитните зали разстоянието между дванадесетокласниците ще бъде не по-малко от 1.5 метра. В зависимост от големината на залите учениците ще са от 6 до 15, а ако матурата се провежда във физкултурен салон - и над 15.

В училищата ще има резерв от маски и шлемове, който ще покрива до 10 на сто от броя на квесторите и учениците, разпределени за изпит в съответното учебно заведение.

Ученици с внезапно проявили се симптоми на Covid-19 ще бъдат извеждани от изпитните стаи и изолирани в други, където по преценка на медицинския специалист и в зависимост от тежестта на клиничните симптоми матурата за конкретния ученик може да приключи - това гласи препоръка на здравните власти. В подобни случаи ще бъдат уведомявани и родителите на ученика, които ще трябва да бъде извозен със самостоятелен транспорт и да бъде консултиран от неговия личен лекар. Ако здравословното състояние на зрелостника е тежко, директорът на училището ще трябва да се свърже с центъра за спешна медицинска помощ и отново да уведоми неговите родители.

СУ приема нови студенти с оценките от матурите

СУ приема нови студенти с оценките от матурите

Кандидатстудентски изпити ще има само за две бакалавърски програми