Изследване показва, че 5% от българите не са прочели нито една книга през живота си. Около 12% от сънародниците ни са прочели до 10 книги, 16 на сто - до 100. Над 500 книги са прочели 14% от сънародниците ни. Според проучването, около 36% четат книги поне няколко пъти седмично.

Данните са от изследователския проект "Читателски практики в България 2014", ръководен от проф. Александър Кьосев. Представителното социологическо изследване е извършено от външен партньор - социологическата агенция Alpha Research с ръководител проф. Боряна Димитрова. Спонсори и поръчители на изследването са фонд „Научни изследвания" (Софийски университет) и Асоциация „Българска книга".

За мнозинството от българите свободното време остава доминирано от гледането на телевизия (93%), общуването със семейството (90%). Сърфирането в интернет вече се „издига" до трета по значимост тип дейност в свободното време - 38%. Четенето на книги попада в четвъртата по степен на разпространеност група - около 17%, заедно със занимание с лично хоби и разходките и излетите.

Дали бъдещето на четенето на книги ще остане затворено в средите на високо статусни и високообразовани групи, показват данните на Алфа Рисърч.

Изследванията през последните години очертават спад в дела на читателите в България - от 62% през 2002 г. на 58% през 2006 г. Активно четящи обаче са около 28% от пълнолетните българи.

Останалите 30% по-скоро са изкушени от книгите, чисто имиджово смятат четенето за важно и социално престижно, но на практика четат по-рядко. Ако трябва да правим прогнози за бъдещото читателско поведение, можем да очакваме, че тази тенденция на спад ще продължава. Интересът на младите поколения към книгите е под средното за страната към момента, а именно тези навици и нагласи ще повлияват реалното поведение за в бъдеще.

Погледнато в сравнителен план делът на четящите книги в България напълно съвпада със средното за страните от Европейския съюз (58% четат книги, 42% не четат).

Страните в Европа, в които делът на четящите е по-висок от средното са северните страни: Швеция (72%), Финландия (66%), Великобритания (63%). Обратно, южните страни четат по-малко: Поругалия (33%), Гърция (45%), Испания (48%). Към тази група спада и Белгия (42% четат, 58% не четат).

Средно в Европа времето отделяно за четене е 9% от общото свободно време и за отделните страни е в рамките на 20-30 минути на ден. В България четенето е средно в рамките на 18 минути дневно, като в тях само 8 минути са за книги.

Активните читатели са концентрирани сред висшистите, жителите на столицата и големите градове, високо статусните групи. Образованието се явява най-силният фактор за активно читателско поведение, включването на ниско образовани групи е много слабо.