750 кандидат-студенти се явяват на изпита по химия в Софийския университет, съобщиха от СУ "Климент Охридски".

В 14:00 часа в 272-ра аудитория на Ректората Юзкан Дормуш от Хасково изтегли вариант № 1 на тестa, който ще решават явилите се на изпита по химия.

Бъдещите журналисти пишат по темата "Лесни пари"

Бъдещите журналисти пишат по темата "Лесни пари"

Събеседването за "Музикални медийни технологии и тонрежисура" е с портфолио на кандидат-студентите

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са:

Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Физика на ядрото и елементарните частици (обучение на английски език);

Оптометрия; Химия; Химия и английски език; Химия и физика; Химия и информатика; Екохимия; Компютърна химия; Ядрена химия; Инженерна химия и съвременни материали; Геология; Медицинска сестра.

С изпити по биология и химия бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалностите "Медицина" и "Фармация".