Четири теми да бъдат разгледани в часа на класа до месец април, като превантивна мярка за борба с агресията и насилието сред учениците от 5 до 12-ти клас, това препоръчва Регионалния инспекторат по образование с писма до директорите на училищата в Пловдив и областта.

Всяка от тях трябва да бъде дискутирана по едно и също време от подрастващите. За този месец темата е "Агресивността на учениците. Същност, видове, форми на проявления и последствия".

През януари в училищата ще бъде обсъдено футболното хулиганство, тъй като данните сочат, че учениците масово участват в тези прояви. За февруари месец темата е "Разрешаване на конфликти и водене на преговори", а за април "Толерантност във взаимоотношенията в семейството и училището", информира Plovdiv24.com.

Темите са определени след срещите, които организирахме с педагогическите съветници и споделените от тях виждания. Според нас те трябва да се дискутират с учениците, тъй като обективните обстоятелства налагат това, коментира експертът от Инспектората по образование Петър Нейчев.