Въвеждането на нови инструменти за антикорупционно образование обсъждат от Българското бюро на Фондация "Конрад Аденауер", КПКОНПИ и МОН.

Председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) Пламен Георгиев заяви, че българското общество е станало безкритично.

Това налага, според него, въвеждане на ефективни инструменти за превенция на корупцията още в ранна детска възраст. По думите му, тази практика се използва в държави по цял свят.

Иван Гешев е избран за зам.-главен прокурор и поема ресор антикорупция

Иван Гешев е избран за зам.-главен прокурор и поема ресор антикорупция

С избирането си Гешев става петият заместник на Сотир Цацаров

Георгиев обясни, че новите мерки ще обхванат детските градини, училищата и висшите учебни заведения. Заедно с Министерството на образованието и науката (МОН) Комисията за противодействие на корупцията ще подготви помагала, по които класните ръководители ще могат да преподават в часовете.

"Има изключителна активност от самите педагози. Учителите предлагат страшно много сценарии за игри в подготвителната група", допълни Георгиев.

"По линия на разширената и факултативната подготовка могат да бъдат изработени допълнителни учебни програми и учебни помагала. Като тема в часа на класния от пети до седми клас по един час, а от 8-ми до 12-ти клас - по два часа", обясни министърът на образованието Красимир Вълчев.

Според него нови мерки за антикорупционно образование у нас ще доведат до създаването на нетърпимост към корупционните практики и ще възпитат пълноценни граждани.

Борбата с корупцията започва от детската градина, ни съветват от Хърватия

Борбата с корупцията започва от детската градина, ни съветват от Хърватия

Хората на високи длъжности често губели чувството за мяра

"Ние днес като образователна система освен на базовите компетентности трябва да направим така, че децата да придобият и новите свързващи компетентности, част от тях са гражданските и социалните компетентности", смята Вълчев. "За да водим пълноценен живот, трябва да бъдем пълноценни граждани", допълни той и поясни, че

тези умения трябва да бъдат добавени към учебните програми като дисциплината "Гражданско образование" в 11-ти и в 12-ти клас. Към настоящия момент не се предвиждат нови учебни предмети, допълни министърът.

На конференцията присъства и Торстен Гайслер, ръководителят на българското бюро на Фондация "Конрад Аденауер", който заяви, че преди всичко е нужен ентусиазъм за ефективното прилагане на инструменти за антикорупционно образование.

Новата законова рамка е факт и законът вече се прилага. С него се изграждат условията за превенция на корупцията, уточни Вълчев.

Според председателя на Антикорупционната комисия Пламен Георгиев, дори и да бъдат наказани всички замесени с корупция, проблемът няма да бъде решен, смята Георгиев. Този проблем може да се реши единствено ако учим децата си от малки към нетърпимост към корупцията.

От "Прозрачност без граници" критикуват проектозакона за антикорупцията

От "Прозрачност без граници" критикуват проектозакона за антикорупцията

Асоциацията ще участва в обсъждането в НС

В тази насока има чужд опит и у нас да изградим свой модел, адаптиран към нашите условия. Никоя институция няма да постигне резултати, ако работи сама, посочи той. Идеята е да се промени мисленето, личностната ценностна система, тогава може да има успех в борбата с корупцията, уточни Георгиев.

Образователният министър изтъкна подписаното споразумение за по-задълбочено изучаване на антикорупционни практики. През 2006 г. по препоръка на ЕС бяха приети основни компетентности, най-вече - граждански и социални. Част от това гражданско обучение е нетърпимост към корупцията.

Тези компетентности трябва да бъдат вмъкнати в различните предмети чрез дисциплини като икономика, история, литература. За първи път в образователната система има промени с гражданско образование в 11-ти и в 12-ти клас. Тематиката може да се изучава и по линия на допълнителната подготовка - избираемите и факултативните часове.

Да фокусираме вниманието върху възпитателната функция на образованието, която беше пренебрегната в последните години, призова Вълчев.