Предучилищната подготовка за 4-годишните ще бъде под формата на безплатна детска градина. Замисълът обяви заместник-министърът на образованието и науката Петър Николов пред Нова телевизия.

Припомняме, вчера, 2 август, на пресконференция в МОН просветният министър Красимир Вълчев обяви какви са планираните промени в Закона за училищното и предучилищното образование. По думите му промените предвиждат децата да бъдат обхванати още от 4-годишна възраст в предучилищно образование и възпитание.

МОН иска задължителната предучилщна подготовка за 4-годишните

МОН иска задължителната предучилщна подготовка за 4-годишните

За да не отпадат повече ученици от образователната система

Промяната се налагала, за да могат децата в първи клас вече да са усвоили български език, когато чуят първият учебен звънец. Според Вълчев това ще доведе до спад на децата, които преждевременно отпадат от образователната ни система. Новата политика на министерството е децата да бъдат обхванати в детските градини.

Зам.-министърът Николов обясни, че до въвеждането на промяната в Закона за училищното и предучилищното образование ще бъдат решени проблемите с липсата на места в детските градини. На пресконференцията вчера Вълчев заяви, че законовите промени най-вероятно ще бъдат направени през тази есен и ще влязат в сила най-рано от 2018-2019 година.

Зам.-министърът Николов припомни и анализа на МОН, според който децата, които не преминават през предучилищна подготовка, по-често отпадат от образователната ни система.

Създават екипи за задържане и записване на децата в училище

Създават екипи за задържане и записване на децата в училище

Всеки седми ученик - преждевременно напуснал училище

Анализите показвали, че децата, които са били в детски градини, завършват начално образование и се включват се в система за професионална квалификация, а децата от уязвимите групи най-често още на входа на 1-ви клас натрупват дефицити, които училищата не могат да компенсират.

МОН няма да скъсява лятната ваканция на учениците
Обновена

МОН няма да скъсява лятната ваканция на учениците

В училищата няма климатизация, съгласен Красимир Вълчев